Serveis de salut primària per població refugiada vulnerable al Líban a través d’unitats mòbils mèdiques. Beirut, Muntanya Líban i Governació de Sud Líban. Import subvencionat pel Govern de les Illes …

Serveis de salut primària per població refugiada vulnerable al Líban. Beirut, Muntanya Líban i Governació de Sud Líban


Serveis de salut primària per població refugiada vulnerable al Líban a través d’unitats mòbils mèdiques. Beirut, Muntanya Líban i Governació de Sud Líban.

Import subvencionat pel Govern de les Illes Balears: 124.999,15 €

Al mes de novembre hem iniciat un nou projecte de cooperació amb Càritas Líban (CL), a través de quatre unitats mèdiques Mòbils (MMU), facilitarà l’accés a serveis de salut de qualitat al col·lectiu meta, titulars de drets refugiats i membres de la comunitat local vulnerables, en les regions de Beirut, muntanya Líban i Sud de Líban, zones amb major índex de refugiats i pobresa de país.

Les MMU, per mitjà d’un equip de metges i infermeres, han de facilitar consultes mèdiques, serveis d’infermeria, medicació i proves diagnòstiques, així com la derivació a altres serveis mèdics especialitzats. S’estima almenys 7000 participants directes, dels quals el 59% dels titulars de drets seran refugiats sirians i el 41% libanesos vulnerables.

Es faran 384 visites cobrint les bretxes d’accés a la salut identificades en les anàlisis dels Grups Nacionals de Treball de Salut copresidit per ACNUR i el Ministeri de Salut del Líban (MSP) i, d’acord amb l’experiència de CL en la prestació de serveis metges, garantint la complementarietat dels serveis i la provisió de serveis sanitaris accessibles de qualitat a les comunitats remotes i empobrides del Líban.


Logotip
Logotip
Logotip
Logotip