Càritas Espanyola continua acompanyant a Càritas Haití per a oferir respostes urgents al desafiament de la pobresa i la fam. Quan es compleixen 10 anys del devastador terratrèmol que el …

10è aniversari del terratrèmol. Una dècada dedicada a reconstruir el futur d’Haití.


Càritas Espanyola continua acompanyant a Càritas Haití per a oferir respostes urgents al desafiament de la pobresa i la fam.

Quan es compleixen 10 anys del devastador terratrèmol que el 12 de gener de 2010 va assolar Haití, Càritas Espanyola manté la seva estreta col·laboració fraterna amb la Càritas Haitiana per a ajudar els haitians a reconstruir el seu futur i acompanyar a les persones més vulnerables a combatre les causes de la pobresa.

Càritas Espanyola ha assumit durant aquesta dècada una important responsabilitat en canalitzar més de 25 milions d’euros aportats pels donants espanyols a través de la campanya de solidaritat “Càritas amb Haití” llançada arran del sisme.

Malgrat l’intens treball de resposta a l’emergència en els mesos posteriors al sisme i dels nombrosos projectes de reconstrucció desenvolupats al llarg d’aquesta dècada per a superar els demolidors efectes de la catàstrofe, queda encara molt camí per recórrer al país del Carib.

Respostes urgents al desafiament de la pobresa i la fam

Com es va constatar durant la celebració de la seva última Assemblea General de Càritas Haití, la inseguretat alimentària està augmentant. Davant aquest deteriorament de les condicions de vida bàsiques de molts haitians, la xarxa Càritas a l’illa té el deure d’oferir respostes urgents al desafiament de la pobresa i la fam.

Deu anys després del terratrèmol, els reptes continuen sent considerables, si es té en compte que la situació d’extrema vulnerabilitat del poble haitià es va aguditzar a causa de l’efecte del terratrèmol.

A més, en els dos anys següents el país es va veure abocat a afrontar noves emergències humanitàries: a l’impacte de l’huracà “Tomás” també en 2010, va seguir un seriós brot de còlera en 2011 i dos huracans, “Isaac” i “Sandy”, en 2012. Els huracans s’han succeït fins al dia d’avui, amb especial impacte de Mathew” en 2016, que va provocar més de 800 víctimes i grans destrosses.

En els últims quatre anys, a mesura que la població haitiana anava recuperant el seu dret a un habitatge i s’estabilitzaven les necessitats generades per l’emergència del terratrèmol, el suport de Càritas Espanyola ha posat el focus en els programes d’educació primària i formació professional, al costat dels projectes de seguretat alimentària que permetin a la població local produir els seus propis aliments i generar les seves maneres de vida.

Totes les activitats tenen també un enfocament dirigit a augmentar la resiliència de les comunitats davant possibles desastres naturals. Des de 2016, s’han dut a terme més de 20 projectes amb aquest enfocament finançats per Càritas Espanyola, en els quals, de manera general, s’han abordat els capítols d’alimentació, aigua i sanejament, salut, educació, habitatge, ocupació i capacitació laboral.

En aquest últim quadrienni l’aportació de Càritas Espanyola és de 5,2 milions d’euros.

De l’ajuda d’emergència a la reconstrucció

Aquesta ha estat una dècada difícil per a Haití, un país ja per si mateix prostrat per unes condicions de pobresa extremes i que el gener de 2010 es va veure colpejat per un sisme de 7 graus de magnitud en l’escala Richter amb epicentre entre Jacmel i Port-au-Prince, la capital del país. El terratrèmol va causar la mort a 300.000 persones, va deixar sense llar a més d’un milió i va provocar el desplaçament d’altres dos milions d’haitians.

Aquest desastre va marcar una fita en la solidaritat i la cooperació internacional, en la qual Càritas Espanyola i el conjunt de la xarxa Càritas va exercir des de les primeres hores un paper de lideratge.

Bolcada com mai en el suport als damnificats més vulnerables, Càritas va canalitzar la solidaritat de la comunitat cristiana i de donants particulars de tot el món.

Dins del marc de treball de cooperació fraterna, on la Càritas local és la que lidera la resposta a l’emergència, Càritas Haití ha actuat com els ulls i les mans de l’acció de la xarxa Càritas en el terreny per a ajudar a centenars de milers de persones a trobar els seus propis camins de desenvolupament cap a una vida digna.

El primer objectiu de Càritas després del terratrèmol va ser l’atenció de les necessitats bàsiques de les persones damnificades més vulnerables i no ateses, és a dir, les dones, els nens, els ferits, els discapacitats, els malalts i els desplaçats. Especialment, a aquelles persones a les quals no arribava l’acció d’altres xarxes i organitzacions.

El treball desenvolupat per Càritas es va basar en els principis que inspiren el treball de la Confederació en el terreny de la cooperació internacional:

Solidaritat amb tots els membres de la xarxa Càritas, com a opció preferencial i evangèlica pels pobres i com a comunicació cristiana de béns a través de l’acompanyament a les Esglésies locals.

Subsidiarietat, respecte a la capacitat i autonomia de cada Càritas membre i de l’església local, en la cerca de l’harmonia i l’efectivitat de la missió comuna de la Confederació.

Fraternitat, basada en el respecte entre les diferents Càritas i les Esglésies locals, i el reconeixement a les seves pròpies cultures, costums, recursos i capacitats.

Gestió eficient, orientada a la cerca del benefici dels més necessitats i basada en els principis d’independència, austeritat i transparència.

Quan es va conèixer la tragèdia ocorreguda a Haití, Càritas Espanyola va activar el seu protocol d’emergència i es van enviar de manera urgent 475.000 euros per a fer front a les primeres necessitats dels damnificats. La coordinació en xarxa, especialment amb la pròxima presència de Càritas Dominicana, va permetre desplegar de manera ràpida una operació de resposta humanitària en el terreny.

Així mateix, les Càritas Diocesanes de tota Espanya van sumar immediatament suports i donacions a l’acció de la xarxa confederal, tant mobilitzant fons propis com buscant el suport d’Administracions públiques i donants particulars.

En els primers mesos, Càritas va centrar els seus esforços a proporcionar aliments, aigua, sanejament, suport mèdic i habitatges temporals a centenars de milers de persones necessitades. Mesos després del terratrèmol, aquestes activitats d’emergència de Càritas havien arribat a més d’1,5 milions de damnificats.

Durant la fase de resposta primerenca, els programes d’habitatge de Càritas van subministrar tendes o lones impermeables a 100.000 persones a Port-au-Prince, Léogâne, Jacmel i altres regions.

Així mateix, en aquesta etapa es van preparar racions de menjar per a 1,5 milions de persones, es va subministrar aigua potable cada dia en camions de 30.000 galons de capacitat a quatre campaments d’acolliment temporal, es van construir latrines i es van repartir als damnificats productes d’higiene, bidons i equips de purificació d’aigua.

Al costat d’això, Càritas també va distribuir ajuda alimentària d’emergència a 600.000 persones desplaçades procedents de la capital i acolliments en diverses zones de l’illa.

Els programes de “diners per treball” de Càritas van ocupar a 2.000 haitians durant el primer any i més de 350.000 persones a Haití es van beneficiar dels programes de salut executats per la xarxa. A més, Càritas va organitzar dues fires per a agricultors i va donar suport psicològic a més de 2.000 nens en els campaments.

Es van aixecar 25 tendes perquè funcionessin com a escoles, mentre altres 53 centres educatius van rebre materials per a poder reprendre les seves activitats. Així mateix, es van impartir cicles de formació prolongada a 100 mestres dins del programa “Reforç del Sistema de Formació Professional”.

En tota l’etapa de resposta d’emergència es va posar l’accent principalment a proporcionar consol i esperança a les víctimes, a través d’una xarxa de sacerdots i psicòlegs que van acompanyar a les persones afectades.

En total, en aquesta primera fase de resposta a l’efecte del terratrèmol Càritas Espanyola va aportar uns 4 milions d’euros.

2011-2015: Planificant el desenvolupament

Durant aquesta fase, la xarxa internacional de Càritas va invertir més de 80 milions d’euros a Haití per a cobrir tant les noves necessitats d’emergència que anaven sorgint pels successius huracans, inundacions i l’epidèmia del còlera, com per a finançar projectes de reconstrucció d’infraestructures i habitatges, educació, mitjans de subsistència, proveïment d’aigua, sanejament, foment de capacitat i programes de salut.

Un any després del terratrèmol més d’un milió de persones vivien encara en campaments temporals. Per això, Càritas va donar prioritat al problema de l’habitatge i es va centrar en activitats com ara la construcció i reparació de cases, el foment del respecte de les normes de construcció antisísmica, la capacitació de la mà d’obra en el sector de la construcció i el subministrament de materials de construcció per als damnificats pel terratrèmol. En aquesta etapa, Càritas Espanyola va finançar la reconstrucció de 320 habitatges, de les quals es van beneficiar un miler de famílies.

La salut, la nutrició i la seguretat alimentària van ser els altres eixos d’intervenció de Càritas, que en data d’avui continuen sent el centre de l’acció de Càritas Haití, sobretot amb l’objectiu d’enfortir l’atenció sanitària a llarg termini. Fins i tot abans del terratrèmol, molts haitians no rebien suficient atenció sanitària. Per a això, Càritas va establir durant els primers anys dispensaris i equips mòbils de salut en diferents regions. La sensibilització acosta les qüestions de l’atenció de la salut i la higiene es va dur a terme mitjançant campanyes i activitats de capacitació, especialment en els campaments per a persones desplaçades.

Durant 2011 es van haver d’establir programes complementaris per a fer front a l’epidèmia del còlera. Càritas va invertir en personal i equips per als centres de salut locals, i va distribuir tauletes per a la depuració de l’aigua i va impartir capacitació per a prevenir la difusió de l’epidèmia.

Quant a la seguretat alimentària, es dóna suport mitjançant la distribució de llavors i bestiar als productors, la reconstrucció dels sistemes de reg i la capacitació per a millorar la producció d’aliments de manera sostenible.

Els fons destinats per Càritas Espanyola als programes inclosos en aquesta fase van ascendir a 15,8 milions d’euros.

Resiliència

“En aquest moment, just quan es compleixen 10 anys des del terratrèmol –assenyala Iñaki Olazábal, responsable d’Haití en Càritas Espanyola—, l’acció de Càritas al país es troba en un punt d’inflexió, on el suport als equips està resultant vital perquè els processos arribin a enfortir-se i aconsegueixin els seus objectius de transformació i generació de resiliència”.

“I aquesta última, en un context com el d’Haití, és fonamental per a poder superar les situacions d’exclusió social i trobar eines que impulsin l’autogestió dels haitians i iniciatives d’economia solidària en zones de gran absència estatal”, afegeix.


Logotip
Logotip
Logotip
Logotip