18 de novembre, II Jornada Mundial dels pobres 2018 “Aquest pobre va cridar i el Senyor ho va escoltar” és el lema per a la II Jornada Mundial dels pobres …

18 de novembre, II Jornada Mundial dels pobres 2018


18 de novembre, II Jornada Mundial dels pobres 2018

“Aquest pobre va cridar i el Senyor ho va escoltar” és el lema per a la II Jornada Mundial dels pobres que se celebra el 18 de novembre.

Una jornada en la qual el Papa ens convida “als germans bisbes, als sacerdots i en particular als diaques, als qui se’ls va imposar les mans per al servei dels pobres (cf. Hch 6, 1-7), juntament amb les persones consagrades i amb tants laics i laiques que en les parròquies, en les associacions i en els moviments fan tangible la resposta de l’Església al crit dels pobres, al fet que visquin aquesta Jornada Mundial com un moment privilegiat de nova evangelització. Els pobres ens evangelitzen, ajudant-nos a descobrir cada dia la bellesa de l’Evangeli. No tirem en sac trencat aquesta oportunitat de gràcia. Sentim-nos tots, en aquest dia, deutors amb ells, perquè tendint recíprocament les mans, un cap l’altre, es realitzi la trobada salvífica que sosté la fe, fa activa la caritat i permet que l’esperança prossegueixi segura en el camí cap al Senyor que ve”.

Avui, més de 170 persones han acompanyat al Sr. Bisbe de Menorca, Mons. Francesc Conesa en aquesta jornada tan especial, persones a les quals acompanyem, voluntaris parroquials i equips de Càritas Menorca, han compartit una jornada de trobada.

El dia ha començat amb una oració interreligiosa en la capella del Seminari de Ciutadella, posteriorment s’ha realitzat una visita guiada al museu diocesà.

A migdia hem compartit un menjar de germanor i temps per conèixer-nos i comunicar-nos.

Per finalitzar una “revetla”, música, compartir, estar… amb la col·laboració del grup “Fent Poble”.

Moltes gràcies a tots i totes per aquest dia, fent comunitat.


Logotip
Logotip
Logotip
Logotip