La Memòria de les Empreses d’Inserció de 2018 destaca que actualment són 6 les empreses a les Illes en aquest àmbit que han generat un volum de negoci …

58 persones amb contracte d’Inserció a les Balears a 2018


  1.  

 

La Memòria de les Empreses d’Inserció de 2018 destaca que actualment són 6 les empreses a les Illes en aquest àmbit que han generat un volum de negoci de 2’2 milions d’euros.

REAS Balears, la xarxa d’economia alternativa i solidària, ha presentat  la memòria 2018 d’activitats de les 6 empreses d’Inserció de les Illes  on destaca la incorporació de 2 empreses més,  les 58 persones en contracte d’inserció i  la generació  de 2.265.462 euros de negoci.

Les empreses d’inserció són societats mercantils o societats cooperatives legalment constituïdes, que tenen com a finalitat primordial la integració sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió social, proporcionant un treball remunerat, la formació i l’acompanyament per a facilitar el seu accés al món laboral ordinari.

Una de les empreses que s’inclou dins aquesta Xarxa és Eines x Inserció, l’empresa  promoguda per Càritas Mallorca, i que centra la seva activitat entorn a la recollida, valorització i comercialització de roba de segona mà, donant oportunitats de feina a persones que tenen dificultats per accedir a un treball ordinari. L’empresa té actualment 8 persones en contracte d’inserció.

REAS Balears, la  xarxa d’economia alternativa i solidària, entitat que agrupa i defensa els interessos de les empreses d’inserció,  ha presentat la memòria en roda de premsa, juntament amb els representants de les 6 empreses d’inserció, destacant:

 • Núm. de treballadors/es d’inserció: 58
 • Núm. de treballadors/es que van finalitzar el seu procés d’inserció: 12
 • Percentatge d’inserció, persones que han trobat feina sobre el número de persones que van acabar el seu procés: 60%
 • Volum de negoci: 265.462 €
 • 427 .756 € de  retorn econòmic per a les administracions via impostos (IRPF, Seguretat Social…) i estalvi per la contractació de persones que rebien la Renda Mínima d’Inserció,

EMPRESES D’INSERCIÓ A BALEARS

 • EINES PER INSERCIÓ, és l’empresa d’inserció entorn l’activitat tèxtil, de recollida, valorització i comercialització de roba de segona mà, promoguda per Càritas Mallorcai que durant el 2018 ha generat 8 llocs de feina d’inserció.
 • DSA, DEIXALLES SERVEIS AMBIENTALS, promoguda per la Fundació Deixalles, que desenvolupa activitats ambientals, principalment dintre del sector de residus i espais naturals; i activitats de neteja i manteniment d’edificis.
 • MESTRAL, Inserció i Medi Ambient, és una empresa d’inserció, promoguda per Càritas Diocesana de Menorca, gestió de residus voluminosos de Menorca i també assumeix els tallers de roba.
 • TRIAM DE TOT. Promoguda per la Fundació Deixalles fa tractament de residus en aquest cas de roba.
 • Deixalles Inserció  i Triatge. També promoguda per la Fundació Deixalles fa un tractament de Residus voluminosos.
 • Projecte Home Balears Inserció. Promou contractes d’inserció a l’ambit de la gestió de parcs.

Les empreses d’inserció, dins l’economia social, són un instrument eficaç en les polítiques actives d’ocupaciódirigides a afavorir la inserció social i laboral de persones en situació d’exclusió social. Les empreses d’inserció són una eina fonamental per a preparar a les persones per a que aquestes passin de ser perceptores d’ajuts a ser generadores de riquesa.

Les empreses d’inserció són un recurs vàlid per a la consolidació de processos i per provocar una millora a nivell individual i del nucli familiar. Es milloren les competències individuals, es millora en la recerca activa de feina i es dona una nova orientació del perfil ocupacional.

 •  

Logotip
Logotip
Logotip
Logotip