CAMPANYA “NINGÚ SENSE LLAR 2017” INFORMACIÓ SOBRE ELS PROJECTES DE PISOS SOCIALS I ACOMPANYAMENT EN DRETS DE CÀRITAS DIOCESANA DE MENORCA PERSONES ATESES: Des del Programa d’Inclusió Social de Càritas …

CAMPANYA “NINGÚ SENSE LLAR 2017” Càritas Menorca


CAMPANYA “NINGÚ SENSE LLAR 2017”

INFORMACIÓ SOBRE ELS PROJECTES DE PISOS SOCIALS

I ACOMPANYAMENT EN DRETS DE CÀRITAS DIOCESANA DE MENORCA

PERSONES ATESES:

Des del Programa d’Inclusió Social de Càritas Diocesana de Menorca duem a terme diversos projectes específics d’atenció a les persones amb dificultats d’habitatge: els Pisos Socials i Acompanyament en Drets.

El projecte de Pisos Socials de Ciutadella i Maó pretén realitzar una tasca preventiva i de suport amb les persones i famílies en situació de risc d’exclusió residencial, per tal que puguin estabilitzar els seus processos personals, garantir les seves necessitats bàsiques i disposar del temps suficient per tal de poder construir un futur més estable i un allotjament autònom. Disposem de tres pisos, un a Ciutadella i dos a Maó, un dels quals s’ha posat en funcionament aquest any. Els pisos disposen actualment d’un màxim total de 24 places (11, a Ciutadella i 8 i 5 places, a Maó).

De gener a 20 de novembre de 2017 un total de 25 persones han residit als pisos socials, de les quals, dues han estat nens. El perfil de les persones ateses és el d’home (76{41e0b2af96bf75d2906c9a819444341f72edef4cc157ecb62d81950441b8b517}), de més de 45 anys (44{41e0b2af96bf75d2906c9a819444341f72edef4cc157ecb62d81950441b8b517}) i de nacionalitat espanyola (56{41e0b2af96bf75d2906c9a819444341f72edef4cc157ecb62d81950441b8b517}). Entre els residents als tres pisos hem comptat amb 2 famílies, una d’elles monoparental, amb dos menors.

El Projecte d’Acompanyament en Drets Socials bàsics atén a persones en risc d’exclusió social que tenen demandes relacionades amb la denúncia i la defensa dels drets socials bàsics, com són la sanitat, l’educació i la vivenda, i ho fa mitjançant diferents accions.

De gener a 20 de novembre de 2017 s’han acompanyat a 153 persones en demandes relacionades principalment amb vivenda, salut i higiene, alimentació i àmbit jurídic. El perfil de persones ateses:

 • 58{41e0b2af96bf75d2906c9a819444341f72edef4cc157ecb62d81950441b8b517} homes / 42{41e0b2af96bf75d2906c9a819444341f72edef4cc157ecb62d81950441b8b517} dones
 • 42{41e0b2af96bf75d2906c9a819444341f72edef4cc157ecb62d81950441b8b517} de 30 a 44 anys
 • 36{41e0b2af96bf75d2906c9a819444341f72edef4cc157ecb62d81950441b8b517} de 45 a 64 anys
 • Destaca un 17{41e0b2af96bf75d2906c9a819444341f72edef4cc157ecb62d81950441b8b517} de 15 a 29 anys
 • 50{41e0b2af96bf75d2906c9a819444341f72edef4cc157ecb62d81950441b8b517} nacionalitat espanyola

En quant als tipus de demandes i intervencions fetes, destaquem:

 • 36{41e0b2af96bf75d2906c9a819444341f72edef4cc157ecb62d81950441b8b517} demandes relacionades amb la vivenda
 • 11{41e0b2af96bf75d2906c9a819444341f72edef4cc157ecb62d81950441b8b517} demandes de salut i higiene
 • 10{41e0b2af96bf75d2906c9a819444341f72edef4cc157ecb62d81950441b8b517} relacionades amb problemàtiques en cobrir la necessitat d’alimentació
 • 9{41e0b2af96bf75d2906c9a819444341f72edef4cc157ecb62d81950441b8b517} relacionades amb temes jurídics
 • S’han realitzat:
  • un 50{41e0b2af96bf75d2906c9a819444341f72edef4cc157ecb62d81950441b8b517} d’intervencions d’informació i assessorament
  • un 16{41e0b2af96bf75d2906c9a819444341f72edef4cc157ecb62d81950441b8b517} d’intervencions d’acompanyament
  • un 20{41e0b2af96bf75d2906c9a819444341f72edef4cc157ecb62d81950441b8b517} d’ajuts econòmics i vals per productes de primera necessitat

Dins del projecte d’acompanyament en Drets s’inclou específicament l’atenció i l’acompanyament a Persones sense llar de Menorca. L’illa, per la seva idiosincràsia, no alberga a persones sense vivenda o sense llar, la majoria són persones que habiten vivendes inadequades o insegures. L’atenció a aquestes persones es basa fonamentalment en l’escolta i la intervenció al medi on es troben, que s’utilitza com a eina principal per a propiciar processos de canvi. Té com a missió la inserció integral de la persona a la societat gaudint dels seus drets humans. Aquesta atenció suposa realitzar accions de trobada i acompanyament a les persones que viuen en aquests llocs, proporcionar-los alguns recursos materials per a cobrir les seves necessitats més bàsiques i intentar realitzar un acompanyament per a que puguin obrir la possibilitat d’iniciar un procés de millora de la seva situació.

Amb l’objectiu de detectar i poder acompanyar a aquestes persones que estan vivint en situació de sense llar, amb algunes d’elles (unes 6-7 persones) s’ha continuat treballant aspectes bàsics, de manera puntual alguns dies de la setmana, amb les següents accions:

 • Acollida
 • Prestació de serveis bàsics:
  • Cafeteria, cafè-calor
  • Servei d’higiene personal i perruqueria
  • Servei de bugaderia

Per dur a terme aquests serveis s’han utilitzat dependències de l’edifici Calàbria a Maó i de les oficines de Càritas a Ciutadella. En la majoria dels casos es treballa de manera coordinada amb la resta de projectes de Càritas, principalment amb el servei d’Acció de Base, i també amb serveis externs, com els serveis socials municipals, principalment.

 


Logotip
Logotip
Logotip
Logotip