PROJECTE IMPULSAT PER LA DIÒCESI DE MENORCA I GESTIONAT PER CÀRITAS DIOCESANA Introducció La complexa situació derivada de la pandèmia del Covid-19 fa que la Diòcesi de Menorca dirigeixi la …

FONS EXTRAORDINARI DE SOLIDARITAT POSTCOVID-19


PROJECTE IMPULSAT PER LA DIÒCESI DE MENORCA

I GESTIONAT PER CÀRITAS DIOCESANA

Introducció

La complexa situació derivada de la pandèmia del Covid-19 fa que la Diòcesi de Menorca dirigeixi la seva mirada cap al futur més immediat, quan l’alerta sanitària passi i es torni a la “nova normalitat”.

En aquest temps de Pasqua 2020, on vivim l’alegria de la Pasqua de la Resurrecció de Jesús, l’Església de Menorca vol fer arribar la bona nova de l’Evangeli a totes persones, i especialment a aquelles que passen per situacions difícils i d’angoixa: Jesús ha ressuscitat! És l’alegria de la fe en Jesús ressuscitat que volem escampar arreu.

“Convidar a l’alegria podria semblar una provocació, i fins i tot, una broma de mal gust davant les greus conseqüències que estam sofrint pel COVID-19. No són pocs els que ho poden pensar… com un gest d’ignorància o d’irresponsabilitat. Com les primeres deixebles de Jesús que van anar al seu sepulcre, vivim rodejats per una atmosfera de dolor i d’incertesa que ens fa demanar-nos: Qui ens farà rodolar la pedra del sepulcre? Com ho farem per dur endavant aquesta situació que ens sobrepassa completament?”, expressa el Papa Francesc en un article publicat a la revista Vida Nueva “Un plan para resucitar””.

Davant d’aquest nou mapa que se’ns dibuixa, el Bisbe de Menorca, Mons. Francesc Conesa Ferrer, ha decidit establir un Fons de Solidaritat per fer front a diverses situacions a què moltes persones i famílies s’enfrontaran per falta de recursos econòmics i laborals.

Una emergència com la del COVID-19 només és derrotada per la solidaritat i l’esperança, des de la unitat d’acció en favor del més desfavorits. Si alguna cosa hem après en aquests dies –comenta el Papa- és que “ningú es salva sol”. No podem escriure el nostre futur d’esquena al dolor i al sofriment que pateixen tantes famílies.

Per aquest motiu l’Església de Menorca, a través de la Càritas Diocesana i de les Càritas Parroquials, des del primer moment ha posat tot l’esforç en intentar estar a prop de les famílies i les persones que sofreixen les conseqüències d’aquesta crisi que és humanitària. En aquestes darreres setmanes, a més de fer arribar aliments a més de 360 llars de la nostra Illa, amb un increment del 25% des de l’inici de la crisi, Càritas ha constatat les mancances econòmiques de moltes persones i famílies per fer efectiu el lloguer en els pròxims mesos, així com les despeses de subministraments.

La vivenda, motor elemental de la desigualtat

L’informe FOESSA de Càritas, presentat el novembre de l’any passat, ja destacava que la vivenda és un factor clau de la desigualtat i les dinàmiques d’exclusió social a les Illes Balears. L’informe constatava que 85.000 persones vivien amb la incertesa de quedar-se sense llar, 120.000 en habitatges inadequats, i que un 14%  de la població balear estava al llindar de la pobresa severa després de pagar despeses de subministraments i pagaments del propi habitatge. Unes dates reals abans de l’inici de la crisi del COVID-19.

Si l’accés a una vivenda digna s’havia convertit en un dret inaccessible per a moltes famílies, i una influència notable sobre els seus recursos econòmics, en aquesta nova crisi de 2020 apunta a que la vivenda serà, sens dubte, un dels reptes socials més importants per a moltes famílies de la nostra Illa de Menorca. Cal apuntalar un dels drets bàsics de totes les persones i famílies: disposar d’una llar per a la vida de família.

Gestió dels Recursos

En aquesta idea de contribuir a reforçar la sortida a aquesta crisi  l’Església de Menorca ha decidit constituir un FONS DE SOLIDARITAT POSTCOVID-19 amb un aportació inicial de 100.000,00 €, que serà gestionat per Càritas Diocesana de Menorca, la qual habilitarà un compte bancari per a gestionar el fons i fer-ne difusió per a rebre les donacions de particulars, parròquies, empreses, entitats, etc. De forma mensual Càritas informarà al Bisbat de Menorca de la situació del fons, tant a nivell de noves aportacions com dels ajuts fets arribar a les famílies sol·licitants. I facilitarà als donants el certificat corresponent per a la seva desgravació fiscal.

Destinataris

Persones i famílies en risc d’exclusió social, sense ingressos o que no disposen de recursos suficients, o que han estat greument afectades per la situació de crisi econòmica ocasionada pel COVID-19.

Seran persones a les que se’ls farà la valoració tècnica per part de l’equip de Càritas Diocesana, bé siguin persones ateses per la diocesana, com per derivacions de casos per part de les parròquies, o derivades d’altres serveis i entitats.

Les Treballadores Socials realitzaran la valoració de la situació personal, social i econòmica de les persones/famílies que puguin rebre aquests ajuts. Es tindran en compte els criteris del servei d’Acció de base.

Tipus d’ajuts

Les ajudes econòmiques són específicament per:

  • LLOGUER: de la vivenda habitual, lloc on resideix la persona/família, ja sigui un habitatge individual, compartit, habitació rellogada… (a valorar quantia i durada de l’ajut)
  • SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC: es podran pagar rebuts de llum en els casos de difícil justificació (que no tenen contracte, el rebut està a nom d’una altre persona…)
  • SUBMINISTRAMENT D’AIGUA: de la vivenda habitual (a valorar quantia i durada de l’ajut)

Es justificaran amb el rebut d’ajuda econòmica firmada per la persona beneficiària titular de la unitat familiar i es registrarà el document de pagament o el justificant de la despesa.

Recursos i ubicació

Càritas Diocesana establirà un reforç puntual de les accions amb treballadores socials a Maó i Ciutadella i també s’atendran les demandes dels altres pobles.

Una crida a la solidaritat

El Bisbat de Menorca convida a tots els sacerdots, diaques, religiosos i religioses, i a tots els fidels i famílies de les parròquies, moviments, associacions i confraries de la Diòcesi, a sumar-se a aquesta iniciativa i a fer les seves aportacions. Així com també a totes aquelles entitats civils, empresaris i persones de bona voluntat que s’hi vulguin afegir.

FONS DE SOLIDARITAT

Com col·laborar:

Hi ha diferents maneres

  • Donacions al compte bancari de La Caixa:
  • ES60 2100 0061 4402 0087 5568  
  • Des del mòbil, accedint a l’aplicació del banc. Tot seguit, entrar a Bizum, cercar “donació” i,finalment, introduir el codi 00580.

Per demanar certificat acreditatiu del donatiu per a la corresponent desgravació fiscal contactar amb administra@caritasmenorca.org

CONTACTE Càritas Diocesana de Menorca Horari: Dilluns a Divendres de 9h a 13h Tel. 971 36 10 01 (Maó) 971 48 11 40 (Ciutadella) I també caritas@caritasmenorca.org


Logotip
Logotip
Logotip
Logotip