Iberdrola i Càritas Diocesana de Menorca han signat avui un conveni mitjançant el qual es comprometen a protegir als clients en situació de vulnerabilitat a la illa. L’acord ha estat …

Iberdrola i Càritas Diocesana de Menorca signen un conveni de col·laboració


Iberdrola i Càritas Diocesana de Menorca han signat avui un conveni mitjançant el qual es comprometen a protegir als clients en situació de vulnerabilitat a la illa.
L’acord ha estat ratificat aquest matí pel director de Càritas Diocesana de Menorca, Joan Mir Llorens, i el director de Vendes d’Iberdrola, Eduardo Insunza, també hem comptat amb la presència de Valentín Viejo Fiances, Delegat Comercial i Guillem Ferrer Monjo, Secretari General de l’entitat.
L’objecte del conveni signat avui, en el marc del compromís de les dues institucions amb els principis de solidaritat i servei a la comunitat, és establir els mecanismes de coordinació necessaris de cara a tractar d’evitar la suspensió del subministrament elèctric i/o de gas per impagament de la factura als ciutadans econòmicament desfavorits de la illa o a assegurar el seu immediat restabliment en el cas que ja s’hagi procedit a la suspensió del mateix.
En el marc del conveni, que tindrà una vigència inicial d’un any, prorrogant-se tàcitament per períodes anuals, Iberdrola ofereix facilitar als beneficiaris i a Càritas Diocesana de Menorca l’assessorament en matèria d’eficiència energètica i la informació que precisin sobre els diferents aspectes relacionats amb l’objecte del conveni signat avui.
Finalment, les dues institucions han acordat crear una comissió de seguiment de l’acord, a la qual aportaran dos membres cadascuna.
Des de Càritas volem agrair aquest gest que ens ajudarà a seguir amb la nostra labor d’acompanyament a les persones més vulnerables del nostre entorn, i els donem la benvinguda a la família de “Empreses amb Cor” que amb el seu suport contribueixen en pro d’una societat més justa i solidària.
Càritas Diocesana de Menorca


Logotip
Logotip
Logotip
Logotip