50 persones de tota la diòcesi de Menorca, han participat en la Jornada Diocesana de Càritas Menorca 2018. La jornada va començar amb unes paraules del Sr. Bisbe, Francesc Conesa, …

Jornada Diocesana de Càritas Menorca 2018


50 persones de tota la diòcesi de Menorca, han participat en la Jornada Diocesana de Càritas Menorca 2018.

La jornada va començar amb unes paraules del Sr. Bisbe, Francesc Conesa, que va donar la benvinguda a tots els participants.

El director de Càritas, Biel Pons, va recordar el gran treball que tots voluntaris i voluntàries, treballadores i treballadors realitzen a l’entitat, però per ser conscients del que passa al nostre voltant i actuar davant els nous reptes que ens marca la realitat, cal aturar-se i reflexionar, i sobre això va girar aquesta jornada, el nou Pla Estratègic de la Confederació de Càritas Espanyola.

A continuació va donar pas a José Luis Pérez Larios de la Unitat d’Innovació i transformació de Càritas Espanyola, aquesta unitat és un equip bastant nou, només porta en marxa uns mesos, el seu objectiu principal en treballar per tenir una nova mirada sobre les realitats que ens envolten, en un moment tan canviant com el que estem vivint.

José Luis fa 15 anys que forma part de Càritas Espanyola, on anteriorment va estar com a Director de Càritas Espanyola, va passar a director del departament de Gestió i previ a aquesta nova etapa que ara comença va ser coordinador de l’àrea d’Economia Social i Solidària de Càritas Espanyola.

Un dels primers reptes que s’han plantejat en la Unitat d’Innovació i transformació ha estat acompanyar el Pla Estratègic que avui ens presenta i sobre el que treballarem i intentarem aterrar al nostre territori.

Després d’un treball col·laboratiu on han participat més de 540 persones de tota la confederació i de diferents àmbits de treball i geogràfics, treballadors, voluntaris, directius, responsables de programes, s’ha consolidat aquest nou Pla amb 7 principals objectius:

  1. Atenció i acompanyament integral de les persones en situació d’exclusió i vulnerabilitat.
    Acompanyar de manera integral a les persones, superant l’atenció basada en respostes aïllades. Incorporar la mirada de Drets Humans i fomentant la participació de les persones que acompanyem perquè siguin protagonistes del seu propi desenvolupament.
    Revisar els nostres projectes des dels criteris del Model d’Acció Social.2. Dinamitzar la comunitat cristiana en el seu compromís sociocaritativo

Càritas com a expressió de la comunitat cristiana organitzada al servei de la caritat, se sent cridada a animar tota la realitat eclesial en el desenvolupament de l’acció sociocaritativa, enfortint les caretes parroquials, promovent la renovació del voluntariat i aprofundint en el treball en comunió cap a una pastoral de conjunt.

  1. Impulsar la sostenibilitat econòmica de Càritas, d’acord a la seva identitat, mitjançant la innovació i l’eficiència en la captació de fons i gestió de recursos.

Conscients de la responsabilitat que suposa garantir la sostenibilitat econòmica de Càritas per continuar fent la nostra feina des de la llibertat, considerem necessari desenvolupar una estratègia de sostenibilitat.

Des d’una visió integral, que comprengui un adequat equilibri ingressos – despeses, que ens doti d’un finançament diversificat i connectada a la societat. Ser capaços de realitzar una priorització adequada de projectes i programes.

  1. Avançar en ser una Organització capaç d’adaptar-se al canvi, aprenent, innovant i potenciant la col·laboració entre els seus membres.

Conscients de la complexitat de la nostra organització i sempre fidels a la nostra identitat, reflexionar sobre les noves realitats socials, conèixer bones pràctiques d’altres organitzacions, que ens inspirin per millorar el nostre funcionament. Considerem que per servir millor a la nostra missió, hem d’avançar en l’aprofitament de noves tecnologies, metodologies, coneixements i dinàmiques col·laboratives que, combinats, asseguren processos més transformadors.

5. Millorar l’eficàcia de la comunicació, sensibilització i incidència per transformar la societat.

Conscients dels grans canvis que s’estan produint en l’àmbit de la comunicació, nous canals, instruments, codis, … ens hem d’enfocar en fer comunicació més eficaç cap a dins i cap a fora de Càritas, d’acord amb la nostra identitat i la nostra acció, per sensibilitzar, conscienciar, mobilitzar la societat per generar un compromís actiu amb un món més just i fratern.

Comunicar per visibilitzar realitats ocultes i per fer present en l’agenda pública les realitats de vulnerabilitat i exclusió.

  1. Potenciar la Cooperació Fraterna amb els països i persones més desfavorits des de la dimensió universal de la caritat.

Vivint amb dolor i preocupació la pobresa extrema en què viuen els països en vies de desenvolupament, i el gran èxode de persones que s’està produint (migrants, refugiats i persones desplaçades) / vam optar per impulsar la cooperació internacional de Càritas, des de la seva model de cooperació fraterna.

Com a expressió de la Caritat Universal que no coneix fronteres, centrarem la nostra acció en els països més desfavorits i amb un enfocament preferencial pels més pobres.

  1. Impulsar i desenvolupar l’economia solidària com a model de transformació social.Càritas opta per contribuir al desenvolupament del Model d’Economia Solidària que, basant-se en criteris d’equitat, cooperació, sostenibilitat i compromís amb l’entorn, a través de la transformació de les diferents fases del cicle econòmic: producció, finançament, comercialització i consum que prioritzen la dignitat de les persones, especialment a les més vulnerables, per sobre del benefici.

Per finalitzar, entre tots es va reflexionar sobre aquestes 7 línies de treball i es va valorar que accions són necessàries a la nostra illa per millorar, implicar-nos i arribar a més persones, de manera eficaç i solidària, i tenint sempre presents, en la nostra manera d’obrar, la nostra missió, visió i valors.


Logotip
Logotip
Logotip
Logotip