LA CASA VIOLETA 💜   Amb el suport del Fons Menorquí de Cooperació iniciem una nova etapa del projecte “La Casa Violeta” dins la convocatòria de cooperació 2021.  Treballem per retardar …

LA CASA VIOLETA 💜 2021


LA CASA VIOLETA 💜  

Amb el suport del Fons Menorquí de Cooperació iniciem una nova etapa del projecte “La Casa Violeta” dins la convocatòria de cooperació 2021. 

Treballem per retardar el matrimoni infantil promovent consciència educativa realitzant sessions educatives i a partir del treball conjunt amb les comunitats, entre ells líders religiosos i tradicionals. 

Acompanyament a 200 menors de 12 a 18 any i les seves mares. 

✅ Classes de reforç a 90 nenes i adolescents escolaritzades entre grau 8 i grau 12.

✅ Impartir educació bàsica informal a 60 nenes i adolescents sense escolaritzar.

✅ Implementació de 50 sessions psicològiques (40 sessions individuals i 10 grupals).

✅ Sis sessions de sensibilització i 12 activitats d’habilitats per a la vida.

✅ Curs d’informàtica i xarxes a 40 nenes i adolescents sense escolaritzar.

✅ Matricular a 50 nenes i adolescents en el Centre Esportiu per a Dones.

✅ Dur a terme activitats de Biblioteca.

✅ Beques anuals per a contribuir a la reducció de vulnerabilitat de les nenes i adolescents de 60 famílies marginalitzades.

✅ Implementació de 6 sessions de sensibilització per a mares (sessió psicològica, sessió socials, sessions sobre els drets).

✅ Campanya de sensibilització per a fomentar la igualtat de gènere i el rebuig al matrimoni precoç.

✅ Reunions de sensibilització i incidència amb actors sociopolítics rellevants en els camps. 

Més info “La Casa Violeta”
#Cooperación #Internacional #Infància


Logotip
Logotip
Logotip
Logotip