Marcar conjuntament les dues caselles d’assignació social en la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), duplica l’ajuda a qui més ho necessita, i no suposa …

La Declaració de la Renda: Una oportunitat per a Ajudar X2


Marcar conjuntament les dues caselles d’assignació social en la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), duplica l’ajuda a qui més ho necessita, i no suposa pagar més ni que es retorni menys en el resultat de la declaració.

La xarxa confederal de Càritas va rebre en 2023 més de 22,9 milions d’euros de l’assignació tributària. Aquests fons van ser destinats a diferents programes relacionats amb l’acompanyament de persones i famílies en situació de vulnerabilitat. Entre ells, destaquen projectes d’acolliment i assistència, família, infància i joventut, majors, persones en situació de sense llar i habitatge

Com cada any, Càritas recorda la importància que els contribuents marquin les dues caselles de l’assignació tributària, ja que deixar-les en blanc genera que una part important de la recaptació de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) passi directament a un pressupost general de l’Estat, en lloc de destinar-se a fins socials, d’inserció laboral o projectes solidaris de l’Església.

La passada primavera, el 53% de les persones contribuents van marcar la casella solidària de la Renda, superant els 12 milions de persones. No obstant això, encara hi ha un 47% que no ho fan, o bé perquè marquen solament la casella de l’Església catòlica o perquè no marquen cap. Amb aquest senzill gest, podem fer possible la realització de projectes innovadors i transformadors que marquin la diferència en la vida de moltes persones, ja que Càritas rep fons a través de la casella de ”altres fins socials” i també de la casella destinada a l’Església catòlica, a l’ésser la confederació oficial de les entitats d’acció caritativa i social de l’Església a Espanya.

“Marcant totes dues caselles -ressalta Eduardo López de l’equip de Sensibilització i Comunicació en Càritas Espanyola – podem secundar nombrosos projectes d’atenció a persones en situació de pobresa i exclusió, i, al mateix temps, la important labor pastoral i social que duu a terme l’Església catòlica”.

Projectes de Càritas a Menorca

Durant el 2023, i gràcies a les aportacions en la declaració de la renda, van rebre dono suport a projectes com a servei d’orientació i formació laboral dirigit a persones en situació laboral vulnerable per a accedir a una ocupació digna; projecte d’habitatge digne dirigit a persones en situació de sense llar; urgències socials a famílies i persones que passen pels seus serveis, projecte Epikeia que permet l’acompanyament social dels presos de Menorca, a més d’ajudes per a l’alimentació.

En aquesta declaració de la Renda, no costa res Ajudar x Dos.

Enllaç vídeo https://acortar.link/Ehts70

Enllaç radio https://cutt.ly/3Fomtq8

Enllaç cartel https://acortar.link/XNrSqs


Logotip
Logotip
Logotip
Logotip