Càritas va acompanyar en 2021 a 1.893 persones, arribant a 2.944 persones beneficiàries, amb una inversió de 2,8 milions d’euros. Les persones acompanyades Les dades d’aquesta memòria només tenen sentit …

“Som el que donam. Som Amor” Memòria 2021


Càritas va acompanyar en 2021 a 1.893 persones, arribant a 2.944 persones beneficiàries, amb una inversió de 2,8 milions d’euros.

Les persones acompanyades

Les dades d’aquesta memòria només tenen sentit i raó de ser si no la veiem només com a números, darrere d’aquests números hi ha famílies i persones que s’han acostat a les nostres portes, i també moltes persones, entitats, empreses i iniciatives que se sumen a la nostra acció social com a persones i col·laboradors.

En total, Càritas Menorca va acompanyar en 2021 a 1.893 persones (2.944 persones beneficiàries) a la nostra illa i a més de 9.000 persones en els projectes de Cooperació Internacional.

La major part de les persones ateses ho van ser en els programes d’acolliment i acció social, 1.370. El perfil principal són dones, un 61 per cent, de franja d’edat laboral, entre 20 i 64 anys (un 84% de les persones ateses).

Els principals reptes als quals ens enfrontem

Aquest any ha seguit marcat per la situació de crisi social i econòmica provocada per la pandèmia. Tot i que el nombre de persones ateses ha disminuït respecte a l’any passat (-7,6 per cent), s’han atès un 22,5 per cent més de persones que al 2019, any anterior a la pandèmia.

Radiografia de l’exclusió atesa per Càritas

Reduir la bretxa digital. Una constant durant 2021 ha estat la petició d’ajuda en temes relacionats amb les gestions telemàtiques, falta d’infraestructura i dispositius, i un gran nombre de la població amb falta de formació i aliens a la realitat digital, que els dificulta l’accés a determinades ajudes, regularització de documentació i un llarg etc. Creant noves desigualtats.

També cal assenyalar les dificultats d’accés al món laboral de les persones en situació administrativa irregular, que es veuen forçats a assumir treballs precaris que no cobreixen ni les seves necessitats bàsiques ni els mínims drets laborals.

La precarietat de l’accés a un habitatge digne. Ens trobem en una situació realment greu, la falta de recursos públics i els alts costos dels preus del lloguer es converteixen en una barrera impossible de sobrepassar per a moltes persones. La situació està arribant a límits mai vistos a la nostra Illa, amb persones que han de renunciar a un treball perquè no troben habitatge a la nostra Illa. O també a lloguers d’habitatge, d’habitacions i de llits que superen tots els límits econòmics inadmissibles.

A més de les grans dificultats econòmiques que ens ha deixat la pandèmia, ens trobem davant les conseqüències emocionals que ha deixat al seu pas, la solitud de moltes persones, principalment majors i deteriorament emocional i de salut mental que s’han incrementat de manera significativa en tota la població, però de manera molt especial en la població vulnerable.

Tot això ens fa plantejar que hem de crear un escenari diferent, construir espais on els drets humans siguin garantits de manera eficaç per a totes les persones. Per ells és necessari pensar en polítiques socials integrals que posin en el centre a les persones i els seus drets:

– protegir i desenvolupar: el dret a un treball digne

– el dret a l’habitatge i el dret a l’energia i a l’aigua

– el dret a un sistema de garantia de rendes que protegeixi

– el dret a l’accés digital

– i el dret a la salut mental, amb especial atenció als qui més han sofert aquesta crisi, la qual cosa passa per la cura mútua i l’aprenentatge que la salut mental no és només individual, sinó social.

Economia Social i Solidària

Càritas Menorca va dedicar l’any passat 2021 un 24 per cent més dels seus recursos als programes d’ocupació, l’empresa d’inserció Mestral Inserció i Medi Ambient, comerç just i agricultura ecològica.

757 persones van participar en els diferents programes d’ocupació, de les quals 162 (el 21%) han accedit a una ocupació en el circuit convencional. En l’empresa d’inserció Mestral Inserció i Medi Ambient han participat 26 persones, de les quals 5 hi han accedit al mercat laboral ordinari.

El nostre compromís amb Menorca, els nostres programes d’economia social es desenvolupen principalment, mitjançant la gestió de residus, durant 2021 han arribat a les nostres instal·lacions 1.826.269 kg (voluminosos, tèxtil, RAESS i altres) només un 3,84% ha estat rebuig.

Tota aquesta feina social i ambiental, ha estalviat 7.600 tones de CO₂ al nostre entorn i ha propiciat un retorn social de 190.000 € als fons públics, a més estalvià 185.000 € en ajudes socials a les administracions.

Continuem apostant per models d’economia positius amb les persones i amb el medi ambient, a 2021 s’han venut més de 40.000 € en productes de comerç just i hem continuat amb el nostre compromís amb l’agricultura ecològica “Arbres d’Algedar” ha proporcionat cursos i formacions en agricultura i horta, promovent l’ocupació al camp.

Els números

En 2021 s’han invertit 1.903.374,30 € en els programes de Càritas Menorca, sent Inclusió Social i Economia Solidària els projectes en els quals s’han destinat més recursos, amb un 36,04% i 29,58% respectivament.

En l’apartat d’ingressos, 1.866.648,19 € provenen en un 54,66% de subvencions, d’aquestes el 47,90% Públiques i el 6,76% Privades. El 45,34% són recursos propis procedents de vendes i serveis dels Tallers Mestral i donacions d’empreses i particulars.

Especialment, destacar i donar les gràcies per la implicació dels menorquins i menorquines i del teixit empresarial de la nostra illa, que s’han bolcat amb els més vulnerables i han posat de manifest la seva solidaritat i la seva responsabilitat amb la societat.

De l’aportació de 328.235,61 € de donacions, un 49,74% provenen d’empreses locals, el 35,21% són fons d’Entitats d’Església (dels que el 21,24% s’han continuat aportant al Fons Social del Bisbat) per a pal·liar la crisi de l’habitatge. El 15,05% restant correspon a la col·laboració de particulars i socis de Càritas.

L’empresa d’inserció de Càritas Menorca, Mestral Inserció i Medi Ambient SLU, que gestiona actualment els projectes de RAEEs, Tèxtil, Botigues de roba i Comerç Just, ha gestionat el 2021 un total de 974.306,75 €, dels quals un 80,82 per cent són de recursos propis.

Campanya Caritat “Som el que donam. Som Amor”

L’amor, el rebut i el que donem, i també, el que som, és el que celebrem en aquesta gran festa de Càritas, el Dia de la Caritat. Es tracta en definitiva de refermar el nostre valor principal, l’amor pels altres com a proposta de vida a l’estil de Jesús: una invitació a tota la societat a construir els nostres projectes personals i col·lectius des d’un amor concret i social, un amor agapé, compromès amb tot el que ens importa, amb les persones i especialment amb aquelles més fràgils i vulnerables; amb la nostra casa comuna que és la nostra mare Terra, i la seva cura i preservació; i amb la justícia i els drets humans per a conduir les nostres relacions i benestar comú.

Descàrrega la memòria en la imatge


Logotip
Logotip
Logotip
Logotip