Els alumnes que a la fi del passat any van finalitzar el curs d’atenció en punt de venda han pogut realitzar pràctiques en 5 empreses menorquines. Les pràctiques en lloc …

5 empreses col·laboren amb els programes de formació de Càritas Menorca.


Els alumnes que a la fi del passat any van finalitzar el curs d’atenció en punt de venda han pogut realitzar pràctiques en 5 empreses menorquines.

Les pràctiques en lloc de treball es fan sota la supervisió i acompanyament de l’equip d’ocupació de Càritas Menorca. Aquestes accions formatives s’han dut a terme en diferents establiments com, Eroski, Binipreu, Mascaró Morera, Mármoles Sirerol i Mestral Inserció i Medi Ambient, gràcies a tots ells per donar suport a la formació per a l’ocupació.

Durant la durada de la formació els alumnes han comptat amb sessions teòriques amb continguts transversals: sensibilització mediambiental, alfabetització digital, dret laboral, igualtat de gènere, prevenció de riscos laborals. En total, tant en els mòduls teòrics i les pràctiques els alumnes han tingut 240 hores de formació. També han pogut experimentar de manera pràctica matèries referents a atenció al públic, organització, transport i magatzematge.

Aquestes accions formatives són cofinançades pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d’Inclusió Social i Economia Social (POISES), Consell Insular de Menorca, Ministeri de sanitat, serveis socials i Igualtat, i la Conselleria d’Assumptes Socials del Govern Balear.


Logotip
Logotip
Logotip
Logotip