Des de Càritas Menorca, un dels nostres principals objectius en la integració sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió social, garantint el seu dret a accedir a una ocupació …

Escola de Restauració Ca n’Aguedet


Des de Càritas Menorca, un dels nostres principals objectius en la integració sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió social, garantint el seu dret a accedir a una ocupació digna.

Per la millora de l’ocupabilitat de les persones que acompanyem, elaborem itineraris individualitzats d’inserció, així com accions que donin suport en l’adquisició de competències personals i laborals.

El nou programa d’itineraris integrals d’inserció que va començar al octubre, en la branca de restauració, a més de totes les accions transversals que donen suport a l’accés al mercat laboral normalitzat, compta amb formació teòrica i pràctica en hostaleria, 12 participants han realitzat el primer itinerari i han accedit a formació per a l’ocupació.

Com ho fem?

Acolliment, diagnòstic d’ocupabilitat i disseny de l’Itinerari Individual d’Inserció Sociolaboral: realització de plans individuals de millora de l’ocupabilitat i inserció laboral a través de l’adquisició de competències laborals i personals.

Formació per a l’ocupació: Per a l’aprenentatge d’un ofici o millora del mateix a través de cursos, tallers, mòduls o càpsules formatives, totes elles ajustades als perfils amb major dificultat d’inserció i adaptats a les necessitats del teixit empresarial de la nostra zona.

Mediació laboral i intermediació: accions dutes a terme des de l’equip d’orientació laboral, que són un pont entre les persones que busquen treball i les ofertes d’ocupació que ofereixen les empreses i persones ocupadores.

Aquest projecte és una realitat gràcies a l’impuls del SOIB (Servei d’ocupació de les Illes Balears) i és finançat per fons de la Unió Europea a través del programa Nest Generation EU.


Logotip
Logotip
Logotip
Logotip