Càritas llança un primer pla d’emergència a Moçambic per a oferir ajuda urgent a 27.500 persones Tindrà una vigència de tres mesos i se centrarà en les diòcesis de Beira, …

Actualització “Càritas amb Moçambic Inundacions”


Càritas llança un primer pla d’emergència a Moçambic per a oferir ajuda urgent a 27.500 persones

Tindrà una vigència de tres mesos i se centrarà en les diòcesis de Beira, Quelimane i Chimoio.

Mentre els equips de rescat de Càritas Moçambic organitzen en les zones afectades les primeres operacions de resposta a l’emergència causada pel cicló “Idai” i procedeixen a l’avaluació de necessitats més urgents, Càritas Internationalis acaba de llançar una primera crida d’emergència (EA, Emergency Appeal) per a organitzar un pla de resposta urgent als damnificats que es troben en situació més precària.

Aquest pla, que compta amb un pressupost inicial de 730.000 euros, preveu garantir ajuda bàsica d’emergència a 27.500 persones (uns 5.500 llars) durant els tres pròxims mesos en les diòcesis de Beira, Quelimane i Chimoio.

Les necessitats més urgents a les quals la xarxa Càritas donarà resposta de forma prioritària dins d’aquest pla d’emergència són el subministrament d’aigua potable i aliments, la distribució de material de refugi i roba d’abric, i garantir unes condicions de sanejament i higiene bàsiques que permetin prevenir un dels majors riscos sanitaris als quals s’enfronta la població de les zones sinistrades, com són els brots de còlera, malària i disenteria.

Testimoniatge del president de Càritas Moçambic

En un breu informe remès a Càritas Espanyola, el bisbe de Nacala i president de Càritas Moçambic, el mercedari espanyol Alberto Vera, assegura que “encara hi ha algunes zones afectades de difícil accés, que des de l’aire es veuen inundades”. “Els morts oficials són 447 i els afectats pel cicló a Moçambic uns 800.000. En els centres d’acollida ja hi ha unes 130.000 persones”, afegeix.

El president de Càritas Moçambic assenyala que l’organització “està treballant en tots els sectors dels centres d’acollida a través de les Càritas Diocesanes, amb la col·laboració directa dels sacerdots, religiosos, catequistes, i voluntaris en els barris afectats”. “Les pèrdues materials són innombrables –descriu monsenyor Vera— i es calcula que seran necessaris més de 300 milions de dòlars per a recuperar les poblacions que han quedat destruïdes gairebé totalment”.

Identificació de necessitats

Al costat d’aquest treball directe amb els damnificats, els equips de Càritas Moçambic estan procedint a la identificació de necessitats, si bé l’accés a les zones afectades continua sent molt limitat, per la qual cosa serà complicat elaborar una diagnosi global de la situació amb la urgència necessària.

Actualment, Càritas Moçambic compta amb diversos equips permanents en terreny: 2 tècnics en Beira i Quelimane, altres 5 en Beira, 4 en Chimoio, 2 en Tete, 4 en Quelimane i 2 en Lichinga.

Tot el treball de resposta a l’emergència de les organitzacions humanitàries està sent coordinat pel Govern de Moçambic, tant en l’àmbit nacional com provincial i local.

Balanç de danys

D’acord amb el primer balanç oficial de danys materials (amb dades aportades per OCHA, Oficina de l’ONU per a la Coordinació d’Assumptes Humanitaris), es calcula que hi ha més de 36.000 habitatges totalment destruïts i altres 80.000 afectades en major o menor grau.

El nombre d’hectàrees de terreny que han quedat anegades sota les aigües ascendeixen a 500.000, la qual cosa significa que tot el cicle productiu agrari s’ha vist alterat pel pas del cicló. A això s’afegeix la pèrdua de les collites emmagatzemades i la impossibilitat de sembrar noves collites a curt termini a causa de les inundacions.

Un altre repte sanitari important és el de la salut matern-infantil, atès que s’estima que aproximadament 75.000 dones afectades pel cicló estan embarassades i donaran a llum en els pròxims sis mesos.

Resposta de Càritas Espanyola

Càritas Espanyola està donant resposta a aquesta emergència en dos nivells: a través dels mecanismes posats en marxa per la mateixa xarxa de Càritas Internationalis com dins del dispositiu d’emergència habilitat per la AECID (Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament) per a coordinar la resposta de totes les organitzacions humanitàries espanyoles amb presència en el terreny.

Així mateix, està activa des de la setmana passada una campanya de solidaritat amb els damnificats sota el lema “Càritas amb Moçambic Inundacions” per a mobilitzar el suport dels donants espanyols a les accions de resposta a l’emergència que desenvolupa la xarxa Càritas al país.


Logotip
Logotip
Logotip
Logotip