Avui hem celebrat la nostra Assemblea anual, en primer lloc el bisbe Francesc Conesa ha donat la benvinguda a tots els presents. Després hem compartit uns moments de pregària, silenci …

Assemblea anual de Càritas Menorca 2018


Avui hem celebrat la nostra Assemblea anual, en primer lloc el bisbe Francesc Conesa ha donat la benvinguda a tots els presents.

Després hem compartit uns moments de pregària, silenci i reflexió que han donat pas a unes paraules del director de l’entitat Gabriel Pons, qui ha compartit amb els presents la seva experiència en aquests primers mesos a l’entitat.

El secretari general Guillem Ferrer ha presentat algunes dades de l’Informe “Economia i Persones. Canviant el focus canviem els resultats” que es va presentar a Madrid el dia 24 d’aquest més, que dóna a conèixer la situació actual a l’estat Espanyol, també ha presentat la memòria anual de Càritas Menorca per la seva aprovació en aquesta assemblea, la memòria es presentarà públicament el dijous 31 de maig.

Maite Trigueros, administradora de Càritas, han donat compte de l’informe econòmic del 2017 i el pressupost 2018, per l’aprovació dels membres de l’assemblea.

Amb un repàs a l’activitat del projecte Mestral en aquests últims 25 anys, per recordar el seu aniversari, s’ha donat per conclosa la jornada.

Moltes gràcies a tots per la vostra participació!


Logotip
Logotip
Logotip
Logotip