Els cristians i cristianes estem cridats a ser signe i reflex amb les nostres vides de la Bona Nova. Per això volem celebrar la vida que s’entrega de forma gratuïta …

Setmana de la Caritat 2018 “El teu compromís millora el món”


Els cristians i cristianes estem cridats a ser signe i reflex amb les nostres vides de la Bona Nova. Per això volem celebrar la vida que s’entrega de forma gratuïta i que en Jesús de Natzaret té el seu màxim valor: donar la vida per amor a la humanitat fins a la mort per a salvar-la i donar-li nova vida.
Des de Càritas volem fer valer la vida que s’entrega als més pobres i fràgils a través de tots els projectes i iniciatives, i convidem tota la comunitat cristiana a conèixer-los, a participar-hi i a sumarse a aquest corrent d’amor pels preferits de Déu.
Aquest fer valer és sinònim d’anunci, de bona nova, de festa i celebració perquè el Déu de Jesús es fa present a l’Eucaristia i a la nostra història, ens convida a asseure’ns a la seva taula per a compartir el pa i el vi, la seva vida i missió.
En paraules de Francesc, les parròquies estan cridades a estar més a prop de la gent, perquè siguin àmbits de viva comunió i participació, i s’orientin completament a la missió (cf. Evangelii gaudium, n. 28).

El teu compromís millora el món

Càritas ens convida a viure aquest Dia de Caritat des de l’alegria i el testimoni que ens converteix en amics i deixebles de Jesús, cridats a viure amb un estil de vida basat en l’amor i el servei als altres, amb una mirada compassiva i un gest de tendresa en la nostra entrega als més febles i pobres.

Més informació:

Cuadern Caritat 2018


Logotip
Logotip
Logotip
Logotip