Des de març a desembre les Càritas diocesanes de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera han destinat 1.270.801 euros a ajudes directes per a les famílies que acompanyen i a …

Càritas ha atès 6.852 noves persones a les Illes Balears durant el mesos de la pandèmia de la Covid’19


Des de març a desembre les Càritas diocesanes de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera han destinat 1.270.801 euros a ajudes directes per a les famílies que acompanyen i a cobrir les necessitats més urgents i bàsiques

Càritas agraeix el corrent de solidaritat a les tres Illes que ha sumat 1,4 milions d’euros en donatius a través de 2.154 donants

Nota de Premsa / Illes Baleares, març 2021

Aquests dies es compleix un any de la declaració de l’estat d’alarma a tot el país, decretat pel Govern Central amb motiu de la Covid-19. Un any d’emergència on les condicions de vida de moltes famílies ha empitjorat i on la xarxa de recursos d’acollida i d’assistència de Càritas s’ha intensificat i ampliat per a donar resposta a la situació d’exclusió que moltes persones i famílies pateixen.

A les Illes Balears les Càritas d’Eivissa i Formentera, Menorca i Mallorca s’han adaptat a la realitat del confinament i a l’increment immediat que es va produir des de les primeres setmanes de la pandèmia, de gran demanda d’ajuda. Aquesta demanda ha arribat a una pujada del 55% en el tres primers mesos de l’inici de la pandèmia, un augment que ha suposat que 6.852 persones han sigut nous demandants d’ajut a Càritas fins al desembre.

La resposta per part de Càritas Regional a les necessitats socials que es produïen durant l’any 2020 i que continua en aquet inici de 2021  s’han centrat en tres aspectes:

 • El suport i acompanyament a les famílies que ja s’atenien, les quals han agreujat la seva situació social i d’exclusió.
 • Noves famílies que mai havien estat ateses per Càritas.
 • Reorganització i increment del personal contractat i del voluntariat per a continuar atenent a les persones que acudeixen a Càritas.

Durant el primer període, quan es va decretar el confinament, les Càritas insulars es van adaptar a la nova situació per a mantenir l’acompanyament que es feia fins aquell moment. Es varen suspendre activitats i dinàmiques grupals, tallers de formació, atencions parroquials, entre altres activitats, i substituir-les per un acompanyament a distància via telefònica o a través de dispositius digitals. Les ajudes bàsiques es van mantenir, complint amb les mesures sanitàries establertes, intensificant la campanya #CàritasNoTanca.

La Solidaritat s’intensifica

La mobilització social a les nostres illes de Menorca, Eivissa i Formentera, i Mallorca, a favor de la tasca d’acompanyament a persones vulnerables per part de Càritas, ha estat molt important i intensa. Un corrent de solidaritat es va iniciar amb la posada en marxa de la campanya “Càritas davant el Coronavirus” i que s’ha mantingut des del mes de març passat amb la col·laboració de 2.154  donants que han aportat un total de 1.471.000 d’euros (dades fins el mes de desembre 2020). D’aquest total una part procedeix dels  1.840 donants particulars i 303 d’empreses i institucions que han confiat amb Càritas per a continuar estant a prop de les persones més desfavorides.

Recursos invertits

En aquest any 2020 les Càritas de Mallorca, Menorca i Eivissa han distribuït els seus recursos en diferents  partides :

 • 1.270.801 euros destinades a ajudes directes per a les famílies que acompanya Càritas i cobrir les necessitats més urgents i bàsiques com aliments i higiene, despeses d’habitatge i subministraments.
 • 24.624 euros per la compra de material sanitari i de protecció que s’ha distribuït a les persones ateses així com al personal propi de Càritas. Cal dir que s’ha pogut reduir despeses en aquesta àrea gràcies a la donació de material per part d’institucions i empreses.
 • 84.887 euros destinat al reforç de personal de les 3 diocesanes per l’allau de demandes en un primer moment i el retall de personal voluntari .
 • 10.131 euros de suport a la infància un capítol on s’ha donat resposta a les necessitats especials de famílies amb infants i adolescents, en aquest cas cobrir demandes essencials,  i altres que varen sorgir com el suport escolar a distància o l’accés a internet.
 • 100.000 euros destinats a l’acció internacional ,en aquests cas es va donar suport a 3 projectes que varen tenir relació amb mesures preventives relacionades amb la higiene per a combatre la transmissió del virus.

La desigualtat aguditzada

De les dades recollides, per a donar compta dels efectes de la Covid entre la població atesa per Càritas, se’n destaquen tres factors importants que aguditzen la situació de desigualtat entre les persones que pateixen pobresa i exclusió a les nostres Illes:

 • La bretxa digital va ser un factor clau d’exclusió durant el període de confinament i posteriorment per les famílies amb infants que varen tenir moltes dificultats per acabar el curs
 • La solitud, l’aïllament físic va ser un altra factor de desprotecció pel col·lectiu de persones majors sobretot a l’hora de donar assistència a persones que necessiten d’un seguiment i control més important.
 • La por a quedar-se sense llar ha estat una de les constants per a moltes de les famílies ateses per les Càritas de les Illes. La falta d’ingressos i el no poder pagar el lloguer d’un pis o una habitació així com els subministraments,  ha estat una de les angoixes que més han patit les famílies que han vingut per primera vegada a Càritas, com també d’aquelles persones que ja eren ateses per Càritas.

Reorganització del voluntariat

Per raons de seguretat sanitària el nombre de voluntaris disponibles es va reduir dràsticament ja des d’un primer moment perquè part important d’aquest col·lectiu estava dins la franja de majors de 65 anys, i per tant era un grup de risc davant el virus. Aquesta reducció va ser d’un 70 %.

Per la seva banda les persones que han pogut continuar desenvolupant la seva tasca de voluntariat han tingut que adaptar-se a les nova realitat i ha suposat, per moltes d’elles, el canvi d’activitat que desenvolupaven fins el moment. La bona notícia és la incorporació de 201 nous voluntaris/es, un 23% més, a les diferents àrees de les tres Càritas diocesanes. 

La tornada d’activitats com l’atenció parroquial o activitats de formació o grupals amb totes les mesures higièniques establertes, ha suposat el retorn de la majoria del voluntariat .   

Agraïment. Campanya GRÀCIES

Des de les Càritas d’Eivissa, Menorca i Mallorca volem donar les gràcies en primer lloc als voluntaris que han pogut continuar la seva tasca de suport des de les parròquies o des d’altres espais, i als que per raons de seguretat sanitària no han pogut estar en primera línia però que estaven disposats a continuar amb la feina d’atenció a la població més vulnerable. I també als nous voluntaris i voluntàries.

Als professionals de Càritas que han estat treballant de forma incondicional i en jornades intenses per a intentar donar resposta a l’allau de demandes que arribaven dia a dia.

Als donants particulars, empreses i administracions que han volgut col·laborar amb Càritas en aquesta situació d’emergència com també a les parròquies, centres diocesans, congregacions religioses i al conjunt dels organismes de les esglésies diocesanes que han posat a disposició els recursos necessaris.

I a la població en general per a donar suport i confiança a la feina que desenvolupa Càritas.

Cal recordar que la situació d’emergència continua i la necessitat de donar suport s’allargarà per un llarg temps.

DESCARREGAR VÍDEO

DESCARREGAR CUNYA RÀDIO

Dades atenció primer trimestre pandèmia:

 MallorcaMenorcaEivissaTotal
Abril 19 – Abril 20   +60,3%+21,20%+70%+50,5%
Maig 19 – Maig 20+61%+19,87%+68%+49,6%
Juny 19 – Juny 20+55%+35,96%+118%+65,9%

Noves persones ateses (març a desembre 2020):

MallorcaMenorcaEivissaTotal
4.541 persones575 persones1.736 persones6.852 persones

Donacions (març a desembre 2020):

MallorcaMenorcaEivissaTotal
Donacions econòmiques (particulars (1) i jurídics (2))  789.940,82 €342.055,26 €295.000,00 €   1.426.996,08 €
Donacions particulars (1)    46.420,00 €77.594,88 €130.000,00 €      254.014,88 €
Donacions jurídics (2)  (empreses , admóns, congregacions religioses…)  743.520,82 €264.460,30 €165.000,00 €   1.172.981,12 €
MallorcaMenorcaEivissaTotal
Donacions amb especies 32.107,39 €52.996,00 €50.000,00 €135.103,39 €

Nombre donants (març a desembre 2020):

MallorcaMenorcaEivissaTotal
Donants totals1.4004103442.154
Donants particulars1.1633932841.840
Donants jurídics2371749303

Ajudes acció social/directes (març a desembre 2020):

MallorcaMenorcaEivissaTotal
Ajudes937.152,36€126.080,21€207.569,44€1.270.801€
Compra material sanitari i protecció5.424,00€6.500,00€12.700,00€24.624,00€
Despeses extra personal per COVID36.159,62€19.227,55€29.500,00€84.887,17€
Infància5.520,97€4.010,00€600,00€10.130,97€
Cooperació Internacional50.000,00€50.000,00€100.000,00€

Augment de voluntariat (març a desembre 2020):

MallorcaMenorcaEivissaTotal
Voluntariat+17,50%+40,10%+24,00%+23,60%

Logotip
Logotip
Logotip
Logotip