La Covid-19 està agreujant els efectes de les emergències al Sahel, Banya d’Àfrica, Veneçuela, Bangladesh i Orient Mitjà La celebració del Dia Mundial de l’Assistència Humanitària, el 19 d’agost, ha …

Dia de l’Assistència Humanitària: Càritas destaca l’acció humanitària amb desplaçats i refugiats a tot el món


La Covid-19 està agreujant els efectes de les emergències al Sahel, Banya d’Àfrica, Veneçuela, Bangladesh i Orient Mitjà

La celebració del Dia Mundial de l’Assistència Humanitària, el 19 d’agost, ha de servir per a posar el focus en les greus crisis causades pel desplaçament massiu de persones a causa de desastres naturals i de la violència, a les quals ara se suma l’impacte de la pandèmia global causada pel coronavirus.

Responent al principi de l’acció humanitària que inspira el treball de Càritas Espanyola de donar prioritat als últims i no atesos, en els últims anys l’organització ve secundant de manera activa –en coordinació amb les Càritas nacionals, les Esglésies locals i el conjunt de la xarxa Càritas Internationalis—, les respostes d’emergència al desplaçament de persones i refugiats en llocs com la Franja del Sahel, la Banya d’Àfrica, Veneçuela i els països veïns, Bangladesh (crisis dels refugiats rohingya) i Orient Mitjà.

A aquesta realitat alarmant que amenaça la vida i la salut de moltes persones cal afegir la irrupció de la pandèmia COVID-19. Als països on Càritas Espanyola exerceix una labor de frontera en l’àmbit de l’acció humanitària, l’efecte de la pandèmia està tenint un impacte molt major en agreujar els efectes de les crisis humanitàries que ja existien.

Més de 167 milions de persones necessiten ajuda d’emergència

Segons l’Agència de les Nacions Unides per a Assumptes Humanitaris (OCHA en les seves sigles en anglès), en el que va de 2020 s’ha registrat un augment significatiu de persones que demanden assistència humanitària urgent a tot el món. En 2019 es calculava que 131,7 milions de persones van necessitar ajuda d’emergència per a poder cobrir les seves necessitats bàsiques. Al llarg del 2020, el número ascendeix ja a 167,6 milions.

Les principals causes que han provocat aquest increment són la recrudescència dels conflictes armats i el devastador efecte dels fenòmens climàtics sobre els mitjans de vida dels quals depenen les persones per a garantir la seva supervivència, al costat de l’impacte del coronavirus.

Recolzada en la presència de la xarxa Càritas a tot el món i el coneixement directe de la realitat de les Càritas locals gràcies a la seva presència en el terreny, Càritas Espanyola acompanya nombrosos processos d’acció humanitària en diverses regions del planeta per a fer front a les crisis que més impacte tenen sobre les vides de les persones en situació de major vulnerabilitat.

Emergència al Sahel

A la regió subsahariana del Sahel la crisi provocada en diferents països de la regió pels fluxos de desplaçats interns és especialment aguda. Càritas Espanyola està donant suport a les intervencions humanitàries a Mali, Burkina Faso i Níger.

A Mali i a Burkina Faso s’ha donat resposta a les crides d’emergència de Càritas Internationalis per a atendre les persones desplaçades internes que provenen de zones d’aquests països immerses en enfrontaments armats. A la situació de vulneració de drets humans fonamentals, s’uneix la situació de crisi alimentària aguda que assola tota la regió. En aquestes crisis humanitàries són les dones, els nens i les persones d’edat i discapacitades les més vulnerables.

Segons ECHO (Oficina d’Acció Humanitària de la Unió Europea), el Sahel està sumit en una crisi crònica i oblidada, la qual cosa significa que, en quedar fora del focus informatiu, és també molt complicat obtenir el finançament necessari per a cobrir les necessitats bàsiques de les comunitats afectades. Quan aquestes persones abandonen les seves llars, ho fan en condicions d’extrema vulnerabilitat, sense recursos de cap mena i abocades a recórrer llargues distàncies a peu. Són persones que fugen de les seves comunitats d’origen en veure amenaçada la seva vida i que ho deixen tot enrere. No emigren per raons econòmiques, sinó que, la majoria de les vegades, fugen per a garantir la seva supervivència.

A Burkina Faso, Càritas Espanyola ha signat un acord de col·laboració amb ECHO per a fer front a l’emergència humanitària provocada per l’augment de persones desplaçades internes.

En el veí Mali, Càritas ha activat també el conveni d’emergències finançat per AECID (Agència Espanyola de Cooperació Internacional) per a prestar ajuda humanitària a les persones que fugen dels conflictes interètnics. I dins d’aquesta mateixa línia de treball per a fer front a la crisi alimentària que sofreix la regió –subjecta a un règim irregular de pluges i fluctuacions en les collites—, a Níger s’està atenent les persones que sofreixen els efectes de la falta d’aliments bàsics.

No deixar a ningú enrere

El marc d’acció de Càritas Espanyola en acció humanitària recull com a principi inspirador l’atenció “als últims i no atesos” de les crisis humanitàries que major sofriment provoquen en les vides de les persones més vulnerables. L’objectiu és “no deixar a ningú enrere” i, especialment, als qui estan més exposats a l’efecte d’aquestes crisis. Per això, les intervencions humanitàries de Càritas en les principals emergències actuals busquen garantir l’atenció integral a les persones a través del treball en el terreny de les Càritas locals.

A més de proporcionar-los ajuda humanitària d’emergència, es busca també acompanyar a les comunitats afectades en la posada en marxa de solucions duradores que garanteixin la seva dignitat, els seus mitjans de vida i les bases per a un desenvolupament integral. L’enfocament basat en el binomi acció humanitària-desenvolupament que Càritas Espanyola aplica a les seves intervencions humanitàries pretén proporcionar a les persones un futur digne i sostenible.

La irrupció de la Covid-19 en molts països està agreujant l’efecte ja per si mateix devastador d’aquestes crisis humanitàries sobre milions de persones. La contenció de la propagació del coronavirus en les comunitats acompanyades per Càritas, l’adopció de programes de prevenció, profilaxi i aïllament social, les campanyes d’informació i l’acompanyament a les persones i famílies afectades pels brots són línies de treball que Càritas Espanyola ha incorporat en els últims mesos a tots els projectes d’acció humanitària actualment en marxa de la mà de les Càritas nacionals.


Logotip
Logotip
Logotip
Logotip