Sota el lema “Sense sortida? Perduts en un sistema de protecció social que no protegeix” celebrem el pròxim 31 d’octubre el Dia de les Persones sense Llar. Després de 29 …

Diguem prou! NINGÚ SENSE LLAR


Sota el lema “Sense sortida? Perduts en un sistema de protecció social que no protegeix” celebrem el pròxim 31 d’octubre el Dia de les Persones sense Llar. Després de 29 anys de campanyes continuem aixecant la veu davant la greu situació de desprotecció social i falta d’oportunitats en les quals ens trobem milers de persones en situació de sense llar.

Garantir la protecció social és un dret fonamental per a sortir de la situació en la qual ens trobem. Han d’existir mesures per a prevenir les situacions d’exclusió social; mesures per a enfortir i concretar el desenvolupament i posada en marxa de polítiques públiques que ens facilitin recursos i eines perquè sigui una realitat que totes les persones puguem viure amb dignitat en una llar pròpia, en pau i permanent.
Tots els que ens trobem en aquesta situació hem de tenir les eines necessàries per a elaborar el nostre projecte de vida i somiar-nos vivint com a ciutadans de ple dret.

Ningú Sense Llar 2021

Des d’un enfocament d’accés als Drets Humans i, tal com la nostra Constitució recull, demanem:

A les administracions públiques:

L’existència d’un parc públic d’habitatges socials per a persones i famílies en situació de sense sostre i sense habitatge en l’estat espanyol. L’habitatge és un instrument fonamental perquè aconseguim la condició de ciutadans amb plens drets.
• L’existència d’un enfocament de polítiques d’ocupació per a persones amb un difícil accés al mercat laboral vetllant per una formació adequada. L’ocupació de qualitat és una font d’inclusió social i de protecció enfront de la pobresa.
• Garantir la universalitat, gratuïtat i l’accés del dret a la salut de tots els ciutadans, especialment, als més desfavorits. Els problemes de salut poden ser tant causa d’exclusió social com efecte d’aquesta.
• Desenvolupar unes polítiques públiques de prevenció del sensellarisme, que s’anticipin a la pèrdua de la llar i que garanteixin l’accés als recursos adequats.
• Una garantia d’ingressos que no sols cobreixi les nostres necessitats bàsiques, sinó que també ens permeti gaudir de la cultura, de l’oci i de les xarxes socials
• Una major coordinació entre les institucions per a pal·liar les conseqüències directes que tenen en nosaltres i les nostres famílies les diferents situacions d’exclusió social en les quals ens trobem.

Als mitjans de comunicació us demanem que la vostra capacitat de transmetre sigui una eina que ens ajudi a millorar la nostra qualitat de vida, sent sensibles a les situacions que ens envolten, acostant a la ciutadania la nostra realitat i desmitificant tants estereotips i prejudicis que tant de mal ens fan.

A vosaltres, els ciutadans i els nostres veïns, dir-vos que el sensellarisme és sempre una vulneració de drets que té solució. Superant prejudicis i pors us convidem a conèixer les diferents situacions personals i socials de molts de nosaltres, perquè entre tots busquem el benestar general per sobre del particular. Que el compromís social ajudi a tenir una societat més justa.
És responsabilitat de cadascun comprendre que no es tria acabar al carrer i una vegada en ella no és fàcil la sortida, encara que afortunadament hi ha persones i institucions que trien acompanyar la nostra vulnerabilitat, el nostre moment actual, que donen veu i sensibilitzen a la societat perquè hi hagi una garantia d’accés als drets i a una protecció social real.

I tu què dius? Diguem Prou!”

NINGÚ SENSE LLAR


Logotip
Logotip
Logotip
Logotip