070319 Nova casa temporers a Ferreries IB3 070319 Donació de la parròquia d’Es Migjorn i el grup Una illa pel Món de Ferreries al projecte d’atenció a persones majors de …

Dossier premsa març 2019


070319 Nova casa temporers a Ferreries IB3

070319 Donació de la parròquia d’Es Migjorn i el grup Una illa pel Món de Ferreries al projecte d’atenció a persones majors de Ramallah a Terra Santa. Entrevista a Raquel Hernández, equip de cooperació de Càritas Menorca. Mint: 3’11’’

https://cope-cdnmed.agilecontent.com/resources/mp3/1/7/1551964546571.mp3?download

140319 Inici de la campanya de Quaresma a Càritas Menorca. Amb Fel Enrich, responsable de animació al voluntariat de Càritas Menorca. Mint: 20’23’’

https://cope-cdnmed.agilecontent.com/resources/mp3/5/6/1552568328665.mp3?download

210319 Emergència “Càritas amb Moçambic” Equip de Cooperació de Càritas Menorca. Mint: 29’28’’

https://cope-cdnmed.agilecontent.com/resources/mp3/0/4/1553172945840.mp3?download

280319 Els alumnes del curs de fusteria de Mestral a Ciutadella a Cope Menorca. N’Andoni, Najwa, Carol i Joel acompanyats per na Majo han participat al programa “Es Matí de Menorca” amb Miquel Àngel Pons per contar la seva experiència a Mestral. Min: 16’30”

https://www.cope.es/emisoras/illes-balears/baleares/menorca/audios/herrera-cope-mati-menorca-amb-miquel-angel-pons-20190328_706183?fbclid=IwAR0WtOL7QfBQGpPbCoEjDNxi-2uHH5RkqlwFHRqIOpl9_a7LDvlG_ikFnfI


Logotip
Logotip
Logotip
Logotip