Finalització del curs de promoció de l’ocupació en fructicultura ecològica de Arbres d’Algendar amb el suport de “Huella social Bankia”. “Arbres d’Algendar” és una iniciativa de Càritas Diocesana de Menorca …

Foment de l’ocupació en fruticultura ecològica i recuperació de varietats locals


Finalització del curs de promoció de l’ocupació en fructicultura ecològica de Arbres d’Algendar amb el suport de “Huella social Bankia”.

“Arbres d’Algendar” és una iniciativa de Càritas Diocesana de Menorca que té per objectiu la inserció soci-laboral de persones en risc d’exclusió social mitjançant la recuperació i cultiu d’arbres fruiters de varietats tradicionals de Menorca que en el transcurs dels últims anys ha sofert una clara reculada deguda a l’entrada de varietats foranes.

A més compta amb un viver que produeix aquests arbres fruiters, a més d’espècies forestals autòctones. Tota la producció és ecològica -Càritas és soci de l’Associació de Productors d’Agricultura Ecològica de Menorca i membre del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica – i baix estrictes controls de qualitat (CBPAE).

Aquest projecte, posa al servei de les persones variades eines que els permeten millorar les seves condicions: formació, experiència, habilitats, etc. a l’hora de trobar i mantenir una ocupació.

En el cas de Menorca, veiem en l’agricultura ecològica com a sector econòmic emergent per a creació d’ocupació. La innovació i la qualitat han de ser una constant en la producció agrària ecològica. Per això, la formació és imprescindible de cara a tirar endavant una activitat agrària d’èxit.

El projecte ofereix formació per a la introducció a l’agricultura ecològica i treballa la capacitació en competències i habilitats bàsiques seguint una metodologia d’itineraris integrats, desenvolupant accions d’orientació, formació teorico-pràctica i acompanyament a la inserció laboral, amb el suport d’un monitor i una educadora social.

Des dels programes d’ocupació es tracta de facilitar les condicions d’accés de les persones al mercat de treball.

Durant 2020 i gràcies a la col·laboració del programa en-acción de Bankia, una persona ha participat d’aquesta formació, que ha valorat satisfactòriament, tant l’experiència formativa com el coneixement d’un entorn natural com el del Barranc d’Algendar, i l’augment de la possibilitat d’inserció en el món laboral en aprendre un ofici amb alt percentatge de demanda, pel caràcter ecològic, sent Menorca reserva de la biosfera.


Logotip
Logotip
Logotip
Logotip