El Bisbe, Francesc Conesa Ferrer, llança el Fons diocesà de solidaritat per a ajudar a aquelles persones i famílies amb escassos recursos i es troben especialment dificultat a conseqüència de …

Fons de solidaritat. Col·labora


El Bisbe, Francesc Conesa Ferrer, llança el Fons diocesà de solidaritat per a ajudar a aquelles persones i famílies amb escassos recursos i es troben especialment dificultat a conseqüència de la crisi sanitària i social del Covid-19.

Aquesta iniciativa que s’inicia a partir del 30 d’abril serà gestionada a través de Càritas Diocesana de Menorca i comptarà amb tècnic de Càritas per a coordinar les peticions i respostes d’ajuda.

Qui poden beneficiar-se d’aquest Fons?

Persones i famílies en risc d’exclusió social, sense ingressos o que no disposen de recursos suficients, o que han estat greument afectades per la situació de crisi econòmica ocasionada pel COVID-19.

Tipus d’ajuts:

Les ajudes econòmiques són específicament per:

  • LLOGUER: de la vivenda habitual, lloc on resideix la persona/família, ja sigui un habitatge individual, compartit, habitació rellogada… (a valorar quantia i durada de l’ajut)
  • SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC: es podran pagar rebuts de llum en els casos de difícil justificació (que no tenen contracte, el rebut està a nom d’una altre persona…)
  • SUBMINISTRAMENT D’AIGUA: de la vivenda habitual (a valorar quantia i durada de l’ajut)

Contacte:

  • Càritas Diocesana de Menorca
  • De Dilluns a Divendres de 9:00h a 13:30h
  • Tel. 971 36 10 01 (Maó) i 971 48 11 40 (Ciutadella)
  • caritas@caritasmenorca.org

Si vols realitzar una aportació al Fons:

Beneficiari: Càritas Diocesana de Menorca
Concepte: Fons diocesà solidaritat
Entitat: la Caixa.Número de Compte bancari:ES60 2100 0061 4402 0087 5568

Per demanar certificat acreditatiu del donatiu per a la corresponent desgravació fiscal contactar amb administra@caritasmenorca.org


Logotip
Logotip
Logotip
Logotip