CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓN JOSÉ MARÍA DE OLIVES I DE PONSICH, CONDE  DE TORRE-SAURA I ELS CENTRES D’EDUCACIÓ  C.C.NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓ I C.C.SANT FRANCESC DE SALES …

Fundació Torre-Saura dona suport a La Consolació i Sant Francesc de Sales


CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓN JOSÉ MARÍA DE OLIVES I DE PONSICH, CONDE  DE TORRE-SAURA I ELS CENTRES D’EDUCACIÓ  C.C.NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓ I C.C.SANT FRANCESC DE SALES DE CIUTADELLA.

La Fundación TORRE-SAURA signa un conveni de col·laboració amb C.C.NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓ I C.C.SANT FRANCESC DE SALES DE CIUTADELLA amb la finalitat de donar suport a famílies que es troben en situació de vulnerabilitat, social i econòmica, i que algunes d’elles han vist empitjorada la seva situació arran de l’actual pandèmia social i sanitària provocada per la COVID-19.

La Fundación Torre-Saura amb el seu caràcter benèfic, té com a objectiu atendre a persones amb necessitats a l’Illa de Menorca que no disposen de recursos econòmics, i les seves famílies, sota aquest conveni aporta als dos centres educatius la quantitat d’ 11.707,84 €, per ajudar a sufragar costos d’equipaments informàtics i, en el cas de La Consolació, també uniformes escolars.

Amb la col·laboració es dotarà al C.C. Ntra. Sra. De La Consolació de 10 uniformes i 13 unitats informàtiques amb llicència google education i al C.C. Sant Francesc de Sales de 13 unitats informàtiques amb llicència google education, que cobriran les necessitats de més de 30 alumnes a cada centre educatiu.

A la signatura del conveni han participat, Blanca de Olivar membre del patronat de la Fundació Torre – Saura, el pare Jordi Clua, salesià i titular del centre Sant Francesc de Sales, i la germana Ana Edo, religiosa de la Consolació i titular del centre, també ha estat present Guillem Ferrer, secretari general de Càritas Menorca, que ha actuat com entitat intermediària en la firma del conveni, ja que moltes de les famílies beneficiàries estan acompanyades per l’entitat diocesana.

Una vegada més la crisi no ha estat igual per a tots, els més fràgils han vist com més ràpidament i més intensament les seves condicions de vida empitjoraven, l’eixamplament de la bretxa educativa i digital són una gran conseqüència sobre l’impacte que aquesta crisi ha portat a les famílies acompanyades per Càritas, agraïts per aquesta iniciativa que ajudarà a pal·liar les dificultats d’aquestes famílies.


Logotip
Logotip
Logotip
Logotip