La xarxa Migrants amb Drets alerta que s’estiguin produint devolucions  immediates al Marroc després de l’últim salt a la tanca de Melilla Davant l’últim salt a la tanca de …

GARANTIES JURÍDIQUES QUE NO SIGUIN PAPER BANYAT


 

 

La xarxa Migrants amb Drets alerta que s’estiguin produint devolucions  immediates al Marroc després de l’últim salt a la tanca de Melilla

Davant l’últim salt a la tanca de Melilla de centenars d’immigrants, amb una persona morta i un nou somni truncat que hauria d’haver-se evitat, la xarxa Migrants amb Drets vol, en primer lloc, expressar el seu dolor i impotència per aquesta nova pèrdua d’una vida humana en les nostres fronteres.  Les tanques segueixen sent signe de violació de drets, sinònims de tragèdia i frustració, els murs on s’estavella la incapacitat de la nostra societat per a transformar el drama de les migracions en una oportunitat per a l’acolliment, la trobada i l’hospitalitat.

En segon lloc i davant a les notícies que assenyalen la devolució immediata en les últimes hores d’almenys mig centenar aquestes persones al Marroc, les entitats de l’Església que participem en la xarxa Migrants amb Drets—i que està present en la Diòcesi de Màlaga a través de la Delegació de Migracions a Màlaga i Melilla, del Servei Jesuïta a Migrants, de les Germanes Apostòliques-Sant Àngel i de Càritas Màlaga— insistim que es compleixin, també en aquest cas, les garanties de qualsevol procediment de devolució:

  • La identificació de cada persona, establint els mecanismes necessaris per a detectar la presència de menors entre les persones nouvingudes.
  • La verificació de les seves circumstàncies personals, com a causes de vulnerabilitat, estat de salut, etc.
  • La informació, en un idioma que sigui entès per les persones nouvingudes, tant sobre la possibilitat i procediment per a sol·licitar protecció internacional, com sobre l’eventual procediment de devolució i els recursos disponibles contra aquest.

Tornam a recordar que aquestes garanties bàsiques requereixen temps i recursos, ja que exigeixen proporcionar intèrprets, assistència lletrada (amb temps suficient per a atendre i entendre la situació de cadascuna de les persones) i vies efectives de recurs contra la decisió de retornar-les.

Alertem, a més, que la devolució d’aquestes persones al Marroc amb la urgència que sembla confirmar-se violaria l’article 3 del Conveni Europeu de Drets Humans, tal com s’ha assenyalat per part del Comissari de Drets Humans al Comitè de Prevenció de la Tortura.

La rapidesa no és sempre símptoma d’eficàcia quan el que està en joc són les vides i el futur de persones que porten amb si, en la majoria dels casos, la traumàtica experiència d’un llarg trànsit migratori. Les garanties jurídiques són també una exigència d’una societat democràtica i inclusiva a les quals no podem renunciar i que urgeix enfortir especialment en un moment on s’escolten veus que pretendre situar als éssers humans més vulnerables fora de la legalitat.

 


Logotip
Logotip
Logotip
Logotip