En el Manifest amb motiu de la Festa del Treball reclama als poders públics mesures legals i recursos que evitin noves morts en el lloc de treball. En 2022 es …

ITD insta a garantir la salut i seguretat laboral per a evitar més morts en el treball


En el Manifest amb motiu de la Festa del Treball reclama als poders públics mesures legals i recursos que evitin noves morts en el lloc de treball. En 2022 es van produir a Espanya 826 accidents laborals mortals, dos cada dia.

Sota el lema “Un treball decent ha de ser un treball saludable”, la iniciativa d’Església pel Treball Decent (ITD) llança un Manifest amb motiu del Primer de Maig en el qual posa el focus sobre el drama de la sinistralitat laboral a Espanya i la resta del món, una realitat que llança unes xifres d’escàndol. Aquesta demanda conflueix, a més, amb els objectius del Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball, que se celebra avui.

Segons es denuncia en el Manifest, l’any 2022 es van produir a Espanya, d’acord amb les dades del Ministeri de Treball i Economia social, un total d’1.196.425 accidents laborals, dels quals 826 van resultar mortals, un 17,2% més que en 2021. Això suposa la mort de més de dues persones al dia. A més, dins d’aquest còmput total d’accidents laborals, 3.801 van ser sinistres greus, 631.724 van ser baixa laboral i altres 564.701 no van produir baixa laboral. A escala mundial, s’estima que l’any 2020 van perdre la vida 2,7 milions de persones per accident o malalties laborals.

Aquestes dades només mostren una part de la sinistralitat laboral, atès que les estadístiques no recullen els casos que, com assenyala el Manifest, es produeixen en l’àmbit “de l’economia submergida, dels qui treballen sense contracte o se’ls paga en negre, dels qui no se’ls ha diagnosticat una malaltia laboral perquè no s’especifica el seu origen, o les seves patologies no són reconegudes com a tals o els professionals desconeixen els procediments per a qualificar-la com a laboral”.

El treball és per a la vida

Les entitats que formen la ITD recorden que “el treball és per a la vida” i denuncien que la “lògica economicista d’aquest sistema separa el treball de la persona, la despulla de la seva essència i capacitat creadora i del seu propi ÉSSER; construeix precarietat, inseguretat i sotmet al treballador i la treballadora a llargues jornades laborals, a alts ritmes de producció i li priva del merescut descans”. Les seqüeles, a més de personals i familiars, són també socials, perquè incideixen en la convivència i en les relacions, la qual cosa ho converteix en un problema polític que requereix una resposta també política.

A fi de revertir la situació actual de precarietat laboral que provoca l’alta taxa de sinistralitat en el lloc de treball, ITD exigeix als poders públics que vetllin pel compliment de la legislació laboral, es generin més recursos perquè s’investiguin els accidents i morts en el treball i es depurin responsabilitats, es posin els mitjans perquè no torni a succeir, i es faciliti els tràmits burocràtics a les víctimes i les seves famílies perquè els sigui reconeguda la seva situació de sinistralitat.

ITD aposta per continuar “defensant la vida per sobre del benefici, la dignitat de la persona per sobre de la productivitat i el bé comú per sobre dels interessos personals, i revertir aquesta situació d’injustícia amb el nostre compromís personal i comunitari des de la cultura de la cura i la solidaritat”.

Per a això, Església pel Treball Decent es compromet en aquesta Festa del Treball a impulsar moviments de solidaritat que defensin la salut i la seguretat en el treball al costat d’altres persones i col·lectius; a potenciar l’associacionisme per a reforçar la interlocució amb les Administracions; i a donar suport a la labor que realitzen els sindicats per a extremar la prevenció i exigir el compliment de la normativa laboral.

El Manifest conclou amb l’exhortació del papa Francesc en la Nit de Nadal del 2021. “En el dia de la Vida repetim: No més morts en el Treball! (…) i esforcem-nos per aconseguir-ho (…) Déu ve a satisfer de dignitat la duresa del treball. Ens recorda que important és donar dignitat a l’home amb el treball, però també donar dignitat al treball de l’home, perquè l’home és senyor i no esclau del treball”.

Model del bon samarità

Aquesta mateixa demanda de Francesc és la triada pels bisbes de la Subcomissió per a l’Acció Caritativa i Social de la Conferència Episcopal Espanyola en la nota publicada amb motiu del Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball, on reclamen la fi de les morts en el treball. En aquest sentit, ITD valora aquesta declaració, comparteix la seva orientació que planteja seguir que “el model del bon samarità” per a “actuar davant la sinistralitat laboral i per a implicar-nos i comprometre a altres persones i institucions” i reconeix la tasca d’aquesta iniciativa en la promoció de la defensa de la vida en el treball, “creant consciència en les nostres comunitats eclesials, implicant-nos en la denúncia d’aquesta injustícia i donant suport a les iniciatives i campanyes, com la que ja duu a terme Església pel Treball Decent”.


Logotip
Logotip
Logotip
Logotip