Transforma el teu llegat en un acte de solidaritat durador en incloure a Càritas en el teu testament. Descobreix com la teva voluntat pot marcar la diferència i deixar un …

Llegat d’Amor: Fes que el teu Testament Canviï Vides amb Càritas


Transforma el teu llegat en un acte de solidaritat durador en incloure a Càritas en el teu testament. Descobreix com la teva voluntat pot marcar la diferència i deixar un impacte perdurable en la societat.
La institució del testament, definida pel Codi Civil com la manifestació de voluntat escrita d’una persona, coneguda com a testador, per a disposar dels seus béns i obligacions després de la seva defunció, és un procés fonamental en la planificació patrimonial. L’herència, d’altra banda, comprèn el conjunt de béns, drets i obligacions transmesos als successors després del decés d’una persona.

És essencial tenir en compte els drets forals de les diferents comunitats autònomes, que poden contenir excepcions a la normativa general. L’herència es divideix típicament en tres parts:
• Terç de legítima: Es distribueix entre els fills del testador per igual, i en absència d’algun d’ells, els seus descendents heretaran per dret de representació.
• Terç de millora: El testador té una certa llibertat per a distribuir aquesta part entre els fills i descendents, no necessàriament en parts iguals, podent beneficiar als uns enfront dels altres. En absència de testament sobre aquest tema, aquesta part se suma a la legítima i es reparteix equitativament
• Terç de lliure disposició: El testador pot assignar aquesta part de la seva herència amb completa llibertat a familiars, tercers o entitats jurídiques.

Realitzar un testament és altament recomanable, ja que és un procediment senzill, econòmic i útil per a decidir sobre el destí del patrimoni, evitant així conflictes futurs entre familiars i afins. En absència de testament, la llei determina els hereus seguint un ordre de parentiu, i fins i tot pot designar a l’Estat com a hereu en cas de falta d’hereus legítims.

És important assenyalar que les herències i llegats han de formalitzar-se mitjançant testament davant notari i especificar-se de manera explícita, i és possible modificar-ho tantes vegades com sigui necessari, sense límits legals sobre aquest tema. En cas d’incloure entitats benèfiques com Càritas en el testament, és essencial proporcionar les seves dades identificatives completes, incloent-hi nom, CIF i direcció, per a garantir la correcta execució de la voluntat del testador. A més, la part de l’herència a favor de Càritas no està subjecta a impostos, a l’ésser una entitat jurídica exempta d’impostos de successions, i els ingressos derivats d’herències i llegats estan exempts en l’impost de Societats conforme a la Llei 49/2002.

En cas d’incloure a Càritas en el testament, es convida a compartir aquesta decisió amb l’organització per a assegurar el seu compliment i expressar gratitud pel compromís.
Deixa una marca perdurable de compassió i generositat en incloure a Càritas en el teu testament. El teu llegat d’amor perdurarà, brindant esperança i ajuda als qui més ho necessiten.

Fes que el teu testament compti! Junts, podem construir un futur més solidari i equitatiu per a tots.


Logotip
Logotip
Logotip
Logotip