La situació econòmica dels refugiats palestins al Líban cada dia empitjora a causa de la disminució continuada dels serveis econòmics i socials que ofereix el UNRWA. A més, l’augment de …

La casa violeta


La situació econòmica dels refugiats palestins al Líban cada dia empitjora a causa de la disminució continuada dels serveis econòmics i socials que ofereix el UNRWA. A més, l’augment de la població dels habitants del camp requereix l’augment de les ajudes econòmiques, especialment perquè el govern libanès no ha fet gairebé res a favor de millorar els drets civils i econòmics dels refugiats palestins que viuen en el seu territori, només ha donat drets als palestins que han estat treballant en alguns treballs que els libanesos generalment no ho fan, com a constructors, treballador de neteja, etc ..

A causa de tot el plantejat, el Centre de Solidaritat Social creu que aquest projecte té una gran importància perquè contribueix en la millora de la situació de vida dels refugiats palestins garantint en primer lloc una alimentació bàsica. Des de 2005 els voluntaris del Centre de Solidaritat Social treballen en el projecte “El Pa de Cada Dia”.

En els últims temps hem identificat a través del projecte “El Pa de Cada Dia” un increment considerable de matrimonis infantils, que sorgeixen com a resposta a la misèria i al mateix temps és una pràctica perniciosa que manté a les famílies atrapades en la pobresa.

Les nenes i nens casats prematurament solen sentir-se aïllats, se’ls allunya dels seus familiars més pròxims, se’ls treu de l’escola i se’ls nega la relació amb els de la seva edat i amb la seva pròpia comunitat.

L’embaràs prematur porta a les adolescents a córrer riscos més greus (inclosa la mort durant el part), que posen en perill la salut d’aquestes joves mares i dels seus bebès. Les adolescents són més susceptibles a contreure malalties sexuals que les dones de més edat.

Com que el matrimoni abans dels 18 anys és freqüent en molts països en dificultats, aquesta pràctica arriba a ser un obstacle per a gairebé tots els objectius de desenvolupament: acabar amb la pobresa i la fam (ODM 1); aconseguir una educació primària universal (2); promoure la igualtat entre els gèneres (3); protegir les vides dels nens (4); i) millorar la salut (5, 6).

El projecte apunta a retardar el matrimoni infantil mitjançant la mobilització de la consciència educativa realitzant sessions educatives i produir 2 pel·lícules petites, a partir del treball conjunt amb les comunitats, entre ells líders religiosos i tradicionals.

També oferir programes d'”espai segur” per a les menors i inclou transferències monetàries condicionades per a encoratjar-les a romandre a l’escola i facilitant l’accés a la biblioteca i el centre d’internet i realitzar entrenament vocacional i muntar classe d’analfabetisme per a aquelles que han deixat l’escola, també motivar-les a mantenir un cos sa i ser membres del centre d’esport.

Aquest projecte compta amb el suport del Fons Menorquí de Cooperació.


Logotip
Logotip
Logotip
Logotip