Càritas dedica aquest any la seva habitual Campanya de Nadal a aprofundir en la invitació que ve difonent en els últims mesos de prendre part activa en la construcció d’una …

NADAL 2017: Càritas llança una invitació a «ser part» de la solució contra la pobresa


Càritas dedica aquest any la seva habitual Campanya de Nadal a aprofundir en la invitació que ve difonent en els últims mesos de prendre part activa en la construcció d’una societat més justa. Per a això, sota el lema “SÉ PART de la solució contra la pobresa”, es va a aprofitar el temps litúrgic de l’Advent i la Nativitat del Senyor per anunciar un missatge d’esperança i convocar a tots a ser part de l’acció de Càritas contra la pobresa i la desigualtat.

Mobilitzar la generositat

“Ser part de Càritas és un gest de solidaritat que implica un profund compromís i una aposta per una societat més justa”, s’assenyala en els materials que s’han editat per difondre de forma massiva aquesta Campanya de Nadal a tota la base social de Càritas, tant als actuals donants, com a ciutadans particulars, empreses i institucions.

De fet, un dels principals objectius de la campanya és mobilitzar la solidaritat econòmica del màxim nombre de persones perquè s’adhereixin al compromís de construir oportunitats per a les persones més vulnerables i, d’aquesta forma, passar a “ser part de la solució contra la pobresa”.

El rostre de la solidaritat

Càritas vol seguir fidelitzant el suport de centenars de milers de col·laboradors que, bé de manera gratuïta, com és el cas dels 85.000 voluntaris, bé a través de la generositat dels donants, permeten desenvolupar cada dia els seus programes d’acció social per a milions de persones empobrides, tant a Espanya com en tercers països.

Com testifiquen les xifres recollides en l’última Memòria anual d’activitats, prop de 4 milions de persones han estat acompanyades per les 70 Càritas Diocesanes i les prop de 6.000 Càritas Parroquials del nostre país, amb el sosteniment dels 358 milions d’euros invertits en un ampli repertori de programes socials i projectes de cooperació.

Ser part d’una Església pobre i per als pobres

Amb el lema “SÉ PART”, la Campanya de Nadal apel·la a la veritable naturalesa de la missió de Càritas, que és la de “donar resposta a les realitats de pobresa i exclusió social de la nostra societat” i sentir-se “animats per una missió permanent i irrenunciable: ser Església pobre i pels pobres”. És una invitació a ser agent d'”escolta, acolliment i acompanyament de les persones i famílies en risc d’exclusió, a protegir la seva dignitat i a garantir el seu accés als drets humans”.

És una proposta impregnada del sentit del Nadal, una celebració en la qual, com recorda el Papa Francesc, “Déu, que ens convoca a l’entrega generosa i a donar-ho tot, ens ofereix les forces i la llum necessàries per tirar endavant”.


Logotip
Logotip
Logotip
Logotip