Càritas Menorca presenta el seu nou projecte “Ca N’Aguedet Centre de Formació de Càritas Menorca”, vinculat a la seva empresa d’inserció, Mestral Inserció i Medi Ambient. L’objectiu principal és la …

Nou projecte de Càritas Menorca “Ca N’Aguedet, Centre de Formació  de Càritas Menorca”


Càritas Menorca presenta el seu nou projecte “Ca N’Aguedet Centre de Formació de Càritas Menorca”, vinculat a la seva empresa d’inserció, Mestral Inserció i Medi Ambient. L’objectiu principal és la promoció de l’ocupació i la lluita contra l’exclusió social a través d’una iniciativa que s’adapta a les necessitats actuals del mercat laboral de la nostra illa i a la realitat que ens envolta.

La realitat que és

El mercat laboral a Menorca està molt condicionat per la temporada turística i la seva estacionalitat, i l’oferta se centra principalment en empreses d’hostaleria, bar i restauració, i serveis relacionats. La falta de mà d’obra en el sector s’ha fet patent des de fa un temps, afegit a la necessitat que aquesta mà d’obra compti amb coneixements laborals específics.
D’altra banda, ens trobem amb un col·lectiu amb grans dificultats per a accés a un lloc de feina, les persones de més de 30 anys i aturats de llarga durada. El nou projecte pretén millorar les oportunitats d’inserció d’aquest grup en el mercat laboral ordinari, a més de donar resposta a les demandes formulades des de l’àmbit empresarial menorquí.

El projecte

El projecte suposarà l’acompanyament dels alumnes a través d’itineraris d’inserció laboral i formació teòrica i pràctica en restauració bàsica, amb cursos específics, de durada determinada i per un grup reduït d’alumnes, amb el suport de l’equip d’acció social de Càritas i el d’orientació laboral.

Comptaran amb monitors culinaris i podran participar de masterclass amb alguns dels cuiners més reconeguts de la nostra illa, així com formació sobre aliments, producte local, entre altres, seguint el temari de Cuina i Restauració bàsica i Procediments bàsics de servei de cuina.

A més de coneixements en cuina i restauració els participants del projecte compten amb el suport de l’equip d’inclusió social de Càritas, que treballarà els itineraris integrals i personalitzats, adaptant-se a cada cas i realitzant un acompanyament intensiu que millori les condicions socials, personals i professionals i augmentin les oportunitats d’inserció sociolaboral de les persones participants.

El servei d’orientació laboral de l’entitat és una de les peces fonamentals en aquesta proposta, ja que duu a terme accions d’intermediació amb les empreses, i serà un pont entre aquestes i les persones que estan en recerca d’ocupació.

L’orientació laboral és una eina clau en el moment actual, són moltes les persones que s’han vist obligades a reorientar la seva vida, i afrontar nous reptes, noves experiències o un reciclatge professional, la formació per a l’ocupació és també una peça important davant aquesta situació, i permet incrementar l’ocupabilitat de les persones.

Animem a les empreses de sector que vulguin participar en el projecte i que s’interessin per realitzar algunes sessions dins l’escola, per donar a conèixer les necessitats del sector i com són els processos de selecció de personal.

Aquest projecte és una realitat gràcies al Sr. Miquel Mariano i la seva família, que ha donat suport a la iniciativa des d’un principi, i les instal·lacions de Ca n’Aguedet, donant nom a aquest Centre de Formació de Càritas, i facilitant la realització de tallers prelaborals en restauració.


Logotip
Logotip
Logotip
Logotip