Càritas Menorca ha acompanyat a 255 persones en demandes relacionades principalment amb vivenda, salut i higiene, alimentació i àmbits jurídic i laboral. 25 d’Octubre DIA DE LES PERSONES SENSE LLAR …

PRESENTACIÓ DE LA CAMPANYA NINGÚ SENSE LLAR 2020


Càritas Menorca ha acompanyat a 255 persones en demandes relacionades principalment amb vivenda, salut i higiene, alimentació i àmbits jurídic i laboral.

25 d’Octubre DIA DE LES PERSONES SENSE LLAR 🏠

Un any més llancem la campanya #NingúSenseLlar#NadieSinHogar

Uns 800.000 llars i 2,1 milions de persones sofreixen situacions d’inseguretat en l’habitatge a Espanya.

La celebració, en ple impacte social i sanitari de la pandèmia, del Dia de Persones Sense Llar, que es convoca el 25 d’octubre, ha posat a la llum la realitat de moltes persones sense llar o de persones que viuen en infrahabitatges, llocs poc salubres i dignes per a poder viure amb una certa seguretat i per als qui és una utopia poder adoptar les mesures de prevenció decretades per les Administracions.

Càritas coneix de primera mà aquestes situacions de precarietat extrema gràcies al treball d’acolliment i suport que s’ofereix anualment a les gairebé 40.000 les persones en situació de sense llar acompanyades des dels projectes desenvolupats en tot el país pel conjunt de la Confederació.

PISOS SOCIALS I ACOMPANYAMENT EN DRETS DE CÀRITAS DIOCESANA DE MENORCA 2020

Des del Programa d’Inclusió Social de Càritas Diocesana de Menorca duem a terme diversos projectes específics d’atenció a les persones amb dificultats d’habitatge: els Pisos Socials i Acompanyament en Drets.

El projecte de Pisos Socials de Ciutadella i Maó pretén realitzar una tasca preventiva i de suport amb les persones i famílies en situació de risc d’exclusió residencial, per tal que puguin estabilitzar els seus processos personals, garantir les seves necessitats bàsiques i disposar del temps suficient per tal de poder construir un futur més estable i un allotjament autònom. Disposem de tres pisos, un a Ciutadella i dos a Maó. Els pisos disposen actualment d’un màxim total de 23 places (10, a Ciutadella i 8 i 5 places, a Maó).

De gener a 20 d’octubre de 2020 un total de 27 persones han residit als pisos socials, de les quals, 10 han estat menors. Entre els residents als tres pisos hem comptat amb 4 famílies, una d’elles monoparental.

El Projecte d’Acompanyament en Drets Socials bàsics atén a persones en risc d’exclusió social que tenen demandes relacionades amb la denúncia i la defensa dels drets socials bàsics, com són la sanitat, l’educació i la vivenda, i ho fa mitjançant diferents accions.

De gener a 20 d’octubre de 2020 s’han acompanyat a 255 persones en demandes relacionades principalment amb vivenda, salut i higiene, alimentació i àmbits jurídic i laboral.

En quant als tipus de demandes i intervencions fetes, destaquem:

 • 46% demandes relacionades amb la vivenda
 • 18% demandes de salut i higiene
 • 18% relacionades amb temes jurídics
 • 8% relacionades amb problemàtiques en cobrir la necessitat d’alimentació

En quant a ajudes econòmiques concedides, les més significatives són:

 • 51% ajudes relacionades amb la vivenda
  • 18% ajudes per necessitats bàsiques d’alimentació
  • 14% ajudes per tràmits i transport
  • 9% ajudes per tràmits jurídics

Dins del projecte d’acompanyament en Drets s’inclou específicament l’atenció i l’acompanyament a Persones sense llar de Menorca. Amb l’objectiu de detectar i poder acompanyar a aquestes persones que estan vivint en situació de sense llar, amb algunes d’elles (23 persones) s’ha continuat treballant aspectes bàsics, de manera puntual alguns dies de la setmana, amb les següents accions:

 • Acollida
 • Prestació de serveis bàsics:
  • Servei d’higiene personal i perruqueria
  • Servei de bugaderia

Per dur a terme aquests serveis s’han utilitzat dependències de l’edifici Calàbria a Maó i de les oficines de Càritas a Ciutadella. En la majoria dels casos es treballa de manera coordinada amb la resta de projectes de Càritas, principalment amb el servei d’Acció de Base, i també amb serveis externs, com els serveis socials municipals, principalment.

SITUACIÓ ACTUAL AL PISOS SOCIALS:

A dia d’avui, 23 d’octubre de 2020, els pisos socials estan al màxim de la seva capacitat, tenint en compte que en els darrers mesos, amb la situació generada per la pandèmia del Covid-19, s’han hagut d’extremar les mesures sanitàries i de convivència establertes per l’estat espanyol.

Durant el confinament, l’acompanyament als residents dels pisos socials es va centrar en atendre les necessitats més urgents que es platejaven amb la nova situació, principalment en l’àmbit de l’abastiment de productes de primera necessitat i, per altra banda, en tot el què feia referència al suport escolar dels menors. Per altra banda, els problemes generats per la situació laboral, amb les dificultats per accedir a feines de temporada, i la manca real d’oportunitats laborals, va afectar a diverses persones residents als pisos.  En tot moment s’ha treballat conjuntament per mantenir una bona convivència, tema que ha estat fonamental tinguent en compte el què va suposar tenir-se que confinar al domicili habitual.

SITUACIÓ ACTUAL QUE ES DETECTA DES DEL SERVEI D’ACOMPANYAMENT EN DRETS

Arrel de la situació de crisi actual, la majoria de les persones que atenem des de Càritas, en general, està veient molt agreujada la seva situació personal, social i econòmica. És per això que s’han vist incrementades principalment les demandes de vivenda, sigui per què no han pogut pagar el lloguer i es necessita una ajuda econòmica, o perquè s’han quedat sense vivenda i no tenen on anar.

Per altra banda s’han incrementat les demandes d’aliments per la manca de capacitat econòmica de les famílies, com també sol·licituds d’ajuda per fer tràmits administratius ja que les administracions han estat saturades i era difícil aconseguir cites prèvies.

Al 2019 es va fer públic l’informe FOESSA que es va fer a les Balears; ja ens anunciava greus dificultats d’accés als drets fonamentals, com són la vivenda o la feina. Concretament, les Balears presenten un dificultat molt important en matèria de vivenda, ja que no es pot garantir l’accés de la població a una vivenda digna.

Aquesta pandèmia ha evidenciat les dues cares d’una moneda: per una banda la fragilitat i la vulnerabilitat de les persones que no tenen la seguretat d’una llar o una llar digne; per una altra, la capacitat que té la comunitat per ajuntar-se, recolzar-se i mirar de lluitar envers les desigualtats (fons del Bisbat).

Des del programa d’acompanyament en Drets de Càritas no hem tancat les nostres portes. Hem mirat de donar escolta i acompanyament a les persones que durant aquest temps han vist els seus drets i de les seves famílies vulnerats o no escoltats per l’administració.

Són moltes les vulneracions de drets que escoltem a diari i moltes tenen a veure amb l’accés a UNA LLAR DIGNE, una llar on pugui empadronar-me, una llar on pugui fer una dutxa o rentadora, una llar on deixar de manera segura les meves pertinences, una llar on tingui intimitat, una llar on no me tallin el llum, un llar on no plogui o faci fred, una llar on m’enviïn una carta, una llar no una cova, una llar on pugui viure amb dignitat i pugui iniciar en igualtat de condicions un camí.

La complexa situació derivada de la pandèmia del Covid-19 fa que la Diòcesi de Menorca dirigeixi la seva mirada cap al futur més immediat, en aquesta “nova normalitat”.

Davant d’aquest nou mapa que se’ns dibuixa, el Bisbe de Menorca, Mons. Francesc Conesa Ferrer, va decidir establir un Fons de Solidaritat per fer front a diverses situacions a què moltes persones i famílies s’enfrontaran per falta de recursos econòmics i laborals.

Una emergència com la del COVID-19 només és derrotada per la solidaritat i l’esperança, des de la unitat d’acció en favor del més desfavorits. Si alguna cosa hem après en aquests dies –comenta el Papa- és que “ningú es salva sol”. No podem escriure el nostre futur d’esquena al dolor i al sofriment que pateixen tantes famílies.

Tota la informació del Fons de Solidaritat


Logotip
Logotip
Logotip
Logotip