Té com a finalitat acollir, escoltar i atendre a totes les persones que es troben en situació de vulnerabilitat, que tenen les seves necessitats bàsiques sense cobrir, a causa de …

Acollida i Acció de base


Té com a finalitat acollir, escoltar i atendre a totes les persones que es troben en situació de vulnerabilitat, que tenen les seves necessitats bàsiques sense cobrir, a causa de la manca de mitjans o recursos propis. Des de l’Acció de base es pot derivar a altres serveis interns o externs de Càritas.

Les diverses accions que es fan des del programa són:

Primera Acollida, primer pas del procés d’atenció i acompanyament, on l’objectiu principal és millorar l’atenció immediata a les persones que venen per primera vegada a Càritas.
Atenció Primària i Intervenció Familiar, dirigit a persones i famílies en situació de risc d’exclusió social, que tenen dificultats tant econòmiques com socials.
Acompanyament Parroquial, servei que es duu a terme des de les parròquies per acompanyar a les famílies que ja són beneficiàries del servei d’aliments, per a treballar aspectes familiars i socials en coordinació amb l’atenció primària.
Acompanyament i Orientació Socio-laboral i diverses accions formatives bàsiques, dirigides a millorar les habilitats socials i laborals de les persones en risc d’exclusió social.


Logotip
Logotip
Logotip
Logotip