El Programa atén a persones en risc d’exclusió social que tenen demandes relacionades amb la denúncia i la defensa dels drets socials bàsics, com són la sanitat, l’educació i l’habitatge, …

Acompanyament en Drets


El Programa atén a persones en risc d’exclusió social que tenen demandes relacionades amb la denúncia i la defensa dels drets socials bàsics, com són la sanitat, l’educació i l’habitatge, i ho fa mitjançant diferents accions.

S’inclou específicament l’atenció a persones sense llar, que es basa fonamentalment en l’escolta i la intervenció en el medi.

– El projecte de Pisos Socials pretén realitzar una tasca preventiva i de suport amb les persones i famílies en situació de risc d’exclusió residencial, per tal que puguin estabilitzar els seus processos personals, garantir les seves necessitats bàsiques i disposar del temps suficient per a poder construir un futur més estable i un allotjament autònom.

La Unitat Depenent Epikeia, mitjançant conveni amb Pastoral Penitenciària de Menorca, pretén crear una alternativa al compliment de la pena, que permeti la reeducació i rehabilitació social dels presos de Menorca.


Logotip
Logotip
Logotip
Logotip