Conjunt d’accions i mitjans educatius implantats de manera organitzada amb el propòsit de resoldre algunes mancances socials i educatives que afecta a infants i adolescents en edats compreses entre 6 …

Infància i Joventut


Conjunt d’accions i mitjans educatius implantats de manera organitzada amb el propòsit de resoldre algunes mancances socials i educatives que afecta a infants i adolescents en edats compreses entre 6 i 14 anys.

– El servei de Reforç Escolar , dirigit a al•lots amb dificultats d’aprenentatge, es realitza a diverses parròquies de l’illa íntegrament amb voluntaris.

Els Centres Oberts d’Es Barracó a Ciutadella i de Sant Francesc a Maó, són centres per a fillets i filletes per adquirir hàbits saludables a través de l’oci i el temps lliure.

  • O. ES BARRACÓ (Pl. Jamma nº1, Ciutadella).
  • O. ST. FRANCESC (Pla des monestir s/n, Maó).

Díptic Sant Francesc: Díptic San Francesc

Díptic Es Barracó: Diptic Es Barracó

  • Presentació Centre Obert “Vídeo Pinta la vida de color”


Logotip
Logotip
Logotip
Logotip