Campanyes institucionals de Nadal i la Caritat, en contra la pobresa, “Una sola família humana”, i en la de ningú sense llar, “Per un habitatge digne”. A més hem pres …

Campanyes institucionals


Campanyes institucionals de Nadal i la Caritat, en contra la pobresa, “Una sola família humana”, i en la de ningú sense llar, “Per un habitatge digne”.
A més hem pres part en diferents accions per la defensa dels drets humans i difusió de l’informe FOESSA, sobre la pobresa i l’exclusió a l’Estat Espanyol i les Illes Balears.


Logotip
Logotip
Logotip
Logotip