El projecte està emmarcat en una actuació integral enfocada en el Dret a l’Alimentació. El projecte té el nom de “Gestió del Dret a l’Alimentació en la infància, generant resiliència …

Enfortiment integral del sistema d’Aigua i Sanejament – Guatemala.


El projecte està emmarcat en una actuació integral enfocada en el Dret a l’Alimentació. El projecte té el nom de “Gestió del Dret a l’Alimentació en la infància, generant resiliència enfront del canvi climàtic i la crisi provocada per la COVID-19 en el municipi de Jocotán, departament de Chiquimula, Guatemala” i el seu objectiu general és: “Contribuir a la reducció dels alts índexs de desnutrició infantil en quatre comunitats del municipi de Jocotán garantint el dret a l’alimentació”.

L’actuació plantejada amb el FONS Menorquí s’integra en aquesta actuació com un procés d’enfortiment i rehabilitació del component d’Aigua i Sanejament, aportant recursos materials i cognitius a la comunitat d’actuació per a millorar el seu accés, qualitat i ús del recurs hídric i millorar la seva resiliència.

El projecte es basa en la recuperació del sistema d’aigua de la comunitat rural del Mango responent així directament al ODS 6, ja que amb això es garantirà la disponibilitat d’aigua i la seva ordenació sostenible. Aquest és una de les vulneracions més rellevants al país i presenta grans dificultats per a la seva mitigació.

El seu efecte té una greu i forta relació amb els índexs elevats de desnutrició en la població, per la qual cosa d’aconseguir-se els objectius també s’estaria incidint en l’ODS 2, aconseguint que les malalties causades per la mala qualitat de l’aigua es redueixin i s’eviti així la perduda nutricional que aquestes causen.

I finalment, però no menys important, es tindria un fort impacte en la consecució dels ODS 13 perquè s’obtindrà reduir l’impacte que el canvi climàtic està tenint a la regió on les séquies estan tenint cada vegada més durada i estan afectant més intensament en la població que no té el recurs ni les infraestructures adequades per a fer front a aquesta situació.

Del procés de diagnosi es va poder observar que, segons informació dels serveis de salut de la comunitat d’Amatillo amb relació als serveis de subministrament d’aigua entubada, en els quatre centres poblats d’actuació del programa SANT, només es proveeixen 246 llars, tenint una bretxa de 112 llars que no compten amb aquest servei. Addicionalment, l’esgotament dels aqüífers o fonts d’aigua, són presents en gairebé tots els centres poblats del llogaret, no obstant això, en una anàlisi realitzada amb tècnics de salut de Districte de Salut basat en informes aixecats en l’àmbit comunitari, s’adverteix una disminució de cabals en les fonts i en l’ús d’aigua de pluja per a la producció agrícola (a causa de les séquies de la regió), conseqüent a això es dona la incidència en augment de desnutrició en el territori.

Amb la idea de poder dotar a les famílies beneficiàries d’aquest dret, es planteja la rehabilitació d’un sistema domiciliari d’aigua per a la comunitat del Mango, que és l’única de les quatre amb les quals es treballa, en l’estratègia d’intervenció integral de Càritas i FFFP (Food for the Poor), que no té aquest tipus de servei. I fer-ho de la manera més eficient perquè els titulars de dret tinguin aigua potable més accessible, i s’ajudi a reduir els nivells de desnutrició provocats moltes vegades per processos infecciosos, deguts al consum d’aigua en mal estat.


Logotip
Logotip
Logotip
Logotip