Càritas Líban (CL), a través d’Unitats Mèdiques Mòbils (MMU), facilita l’accés a serveis de salut de qualitat a titulars de drets refugiats i membres de la …

Promoció de l’accès a la salut comunitats refugiades al Líban


       

Càritas Líban (CL), a través d’Unitats Mèdiques Mòbils (MMU), facilita l’accés a serveis de salut de qualitat a titulars de drets refugiats i membres de la comunitat local vulnerables, a les regions de Bekaa, Muntanya Líban, Metn, Nord i Sud del Líban, zones amb major índex de refugiats i pobresa del país, i menys recursos accessibles.

Les MMU, per mitjà d’un equip de metges i infermeres, facilitarà consultes mèdiques, serveis d’infermeria, medicació, distribució de kits d’higiene i proves diagnòstiques, així com la derivació a altres serveis mèdics especialitzats. S’estima almenys 7000 participants directes, dels quals el 59% dels titulars de drets seran refugiats sirians i el 41% libanesos vulnerables.

Es faran 336 visites a les àrees d’intervenció cobrint les bretxes d’accés a la salut identificades en les anàlisis dels Grups Nacionals de Treball de Salut copresidit per ACNUR i el Ministeri de Salut del Líban (MSP) i, conforme a l’experiència de CL en la prestació de serveis mèdics, garantint la complementarietat dels serveis i la provisió de serveis sanitaris accessibles de qualitat a les comunitats remotes i empobrides de Líban. Per a això es compta amb un equip tècnic especialitzat i voluntaris d’extensió comunitària que garantissin la qualitat i accessibilitat del projecte.

Aquest projecte compta amb el suport de la Conselleria d’Afers Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears, amb un aport de 125.000€ de la convocatòria de cooperació 2022.


Logotip
Logotip
Logotip
Logotip