Serveis de salut primària per a població refugiada vulnerable al Líban a través d’unitats mòbils mèdiques. Nord de Líban i Vall del Bekaa. Iniciem amb el suport del Fons Menorquí …

Accés a la salut població refugiada al Nord Líban


Serveis de salut primària per a població refugiada vulnerable al Líban a través d’unitats mòbils mèdiques. Nord de Líban i Vall del Bekaa.

Iniciem amb el suport del Fons Menorquí de Cooperació aquest projecte que contribueix a la consecució del dret humà a la salut, facilitant l’accés a serveis de salut primària de qualitat, dirigits a refugiats libanesos i població local en situació d’exclusió i vulnerabilitat social, prestant especial atenció a les dones.

Aquest projecte es realitza en coordinació amb Càritas Líban, a través de dues unitats mèdiques mòbils (MMU), proporciona serveis de salut primaris en dues localitzacions caracteritzades per l’alta concentració de població refugiada exclosa, aïllament i absència de recursos sanitaris i socials, a les regions del Districte Nord: Sir DenniyehAassoun i la vall del Bekaa: Bar Elias.

Les unitats mèdiques mòbils, composta per metges de família i infermeres, es desplaçaran tres vegades per setmana a les localitzacions, i proporcionaran gratuïtament 160 consultes mèdiques, serveis d’infermeria, distribuiran medicaments i realitzaran 550 proves diagnòstiques, així com gestions de coordinació i derivació a serveis sanitaris secundaris necessaris. Amb això s’atendrà el 75% de beneficiaris millorant el seu estat de salut.

El projecte permetrà accedir a 4000 persones residents en camps de refugiats informals i als ciutadans libanesos en situació de pobresa i exclusió social severa.

El 60% de les persones acompanyades són dones i el 40% homes. Els serveis de MMU incideixen en les bretxes de salut identificades en la zona, tenint com a base les troballes dels Grups Nacionals de Treball de Salut [copresidides per ACNUR i el Ministeri de Salut de Líban] del qual Càritas Líban participa, i del treball i l’experiència de Càritas Líban en les zones d’intervenció assenyalades.

Aquest projecte està dissenyat per a complementar els esforços d’altres actors humanitaris en els districtes de Bekaa i del Nord, responent així a les creixents necessitats dels refugiats i també de la comunitat d’acolliment, agreujades notablement des de l’inici dels incidents d’octubre 2019 i en l’actualitat davant la crisi soci sanitària COVID19.
Ens trobem amb un context de crisi econòmica, saturació dels serveis oferts pels titulars d’obligacions i augment de població refugiada (12% del total de la població) i amb això l’agreujament de la situació dels grups més vulnerables.

El projecte, per tant, contribueix a l’estratègia desenvolupada pel Ministeri de Salut libanès (MOPH) i l’ACNUR per a garantir l’accés a la salut i millorar la qualitat de vida de les persones afectades per aquesta crisi humanitària. Està totalment alineat amb la recent política i estratègia de desenvolupament de MOPH en el sector de la salut, els principals pilars de la qual de l’estratègia 2017-2020 són la millora de la salut col·lectiva i la cobertura universal de l’atenció de la salut.

Per tant, aquest projecte ajuda a garantir la complementarietat dels serveis i la provisió de serveis de salut accessibles, mitjançant les 2 Unitats mèdiques mòbils, a comunitats remotes sirianes i libaneses.


Logotip
Logotip
Logotip
Logotip