Serveis de salut primària per a població refugiada vulnerable al Líban a través d’unitats mòbils mèdiques. Nord de Líban i Vall del Bekaa. Continuem en 2022 amb el Fons Menorquí …

Accés a la salut població refugiada al Nord Líban


Serveis de salut primària per a població refugiada vulnerable al Líban a través d’unitats mòbils mèdiques. Nord de Líban i Vall del Bekaa.

Continuem en 2022 amb el Fons Menorquí de Cooperació aquest projecte que contribueix a la consecució del dret humà a la salut, facilitant l’accés a serveis de salut primària de qualitat, dirigits a refugiats libanesos i població local en situació d’exclusió i vulnerabilitat social, prestant especial atenció a les dones.

Aquest projecte es realitza en coordinació amb Càritas Líban, a través de dues unitats mèdiques mòbils (MMU), proporciona serveis de salut primaris en dues localitzacions caracteritzades per l’alta concentració de població refugiada exclosa, aïllament i absència de recursos sanitaris i socials, a les regions del Districte Nord: Sir DenniyehAassoun i la vall del Bekaa: Bar Elias.

Les UMM estan formades per un metge de família, infermera, psicòloga i treballadora social, es desplaçaran tres vegades per setmana a les localitzacions identificades, i proporcionaran gratuïtament un mínim de 1.500 consultes mèdiques, 1.200 serveis d’infermeria, 1.000 consultes psicològiques, 250 proves diagnòstiques i distribuiran un mínim de 4.000 medicaments al llarg de l’any d’implementació del projecte.

El projecte permetrà accedir a 4000 persones residents en camps de refugiats informals i als ciutadans libanesos en situació de pobresa i exclusió social severa.


Logotip
Logotip
Logotip
Logotip