El voluntariat és eix transversal i la base social de Càritas, per açò trobam voluntaris a tots el nostre projectes. Programes : reforç escolar, botigues solidàries i animació de persones …

Voluntariat


El voluntariat és eix transversal i la base social de Càritas, per açò trobam voluntaris a tots el nostre projectes.

Programes : reforç escolar, botigues solidàries i animació de persones majors a la Residència de Maó. Aquests són els projectes on més voluntaris trobem.

El repte és posar en marxa l’itinerari de voluntariat que va des de la identificació d’una necessitat i l’acollida inicial, fins a la seva desvinculació, passant per formació i acompanyament.


Logotip
Logotip
Logotip
Logotip