El nombre de persones afectades un mes després de l’inici de la guerra a Ucraïna és d’almenys 2.421 víctimes civils, 3.389.044 refugiats -inclosos almenys 1,5 milions de nens– i gairebé …

Més de 314.000 ucraïnesos han estat atesos des de l’inici del conflicte dins i fora del país


El nombre de persones afectades un mes després de l’inici de la guerra a Ucraïna és d’almenys 2.421 víctimes civils, 3.389.044 refugiats -inclosos almenys 1,5 milions de nens– i gairebé 6,5 milions de desplaçats interns.

Segons el recompte realitzat per Càritas Espanyola de la labor realitzada per les diferents Càritas nacionals en el terreny, més de 314.000 persones han rebut ajuda des de l’inici de la guerra, la majoria dins de les fronteres d’Ucraïna (224.000). Només en aquest país es reparteixen diàriament més de 23.500 menjars i 5.100 kits d’higiene personal.

Càritas i l’Església es troben entre les poques organitzacions que queden al costat de la població ucraïnesa, i la seva presència de base els permet arribar fins i tot a zones de conflicte molt remotes.

Càritas amb Ucraïna

Des de Menorca ja hem fet arribar més de 20.000 € per donar suport a Càritas Ucraïna i la resta de Càritas en la regió, gràcies a aquesta aportació i a la de la resta de la confederació de Càritas Espanyola ha fet possible brindar assistència humanitària a diversos centenars de milers de persones. Les Càritas nacionals als països veïns, inclosos Polònia, Hongria, Eslovàquia, Romania i Moldàvia, estan en primera línia per a ajudar als milions de refugiats.

Aquesta campanya actualment no contempla canalitzar donacions en espècie cap a Ucraïna, ja que per la nostra experiència en actuacions d’emergència no resulta operatiu i a més es tracta d’una gestió inabordable per a les Càritas de la regió.

Càritas Menorca i la Cooperació Fraterna

Des de Càritas no oblidem les greus conseqüències que té i tindrà el conflicte Ucraïna en molts països del món, on ja tenen greus crisis, i on treballem des de fa anys.

Continuem amb programes d’emergència alimentària i de medis de vida post covid-19 amb persones majors en poblacions de Terra Santa, i amb projectes de salut en la frontera Síria, donant suport a població refugiada i desplaçada al Líban, per la guerra en aquest país, que ara és veure afectada encara més per la inseguretat alimentària.

Al Líban on fa més de 18 anys que fem feina en el camp de refugiats Ein el Hewih, amb programes que van impulsar dues parròquies de la nostra diòcesi, i on principalment continuem amb els programes d’ajuda alimentaria, prevenció del matrimoni precoç i en salut matern infantil.

Agrair una vegada més la solidaritat de tots, que fa possible fer realitat aquesta cooperació fraterna, que és expressió de la universalitat de la caritat de la nostra Església.


Logotip
Logotip
Logotip
Logotip