Des de Càritas Diocesana de Menorca ens unim a la resta de Càritas de tota la confederació espanyola amb aquesta proposta senzilla, per viure la fraternitat cristiana a casa, units …

Dijous Sant: Un gest de fraternitat


Des de Càritas Diocesana de Menorca ens unim a la resta de Càritas de tota la confederació espanyola amb aquesta proposta senzilla, per viure la fraternitat cristiana a casa, units a tota la comunitat de germans i germanes, i especialment als que pateixen, els malalts, els familiars que han perdut un ésser estimat, els que viuen la incertesa del present i del futur, com a pregària a Déu perquè aculli a tots els difunts …

DIJOUS SANT / JUEVES SANTO 09/04/2020

Un gest: la fraternitat il·lumina l’esperança.

Us proposem un gest per al dia de Dijous Sant. Es tracta d’encendre una espelma en el moment de compartir el sopar, acompanyat d’una oració-benedicció.

Amb aquest gest volem unir-nos a Jesús en el seu Darrer Sopar i a tots pels que Ell es va entregar. En un dia on se’ns demana “aïllar-nos”, quan només hem pogut celebrar l’Eucaristia de manera virtual, ens sentim, ara més que mai, més units entre nosaltres, més en comú-unió amb tots i amb tota la humanitat sofrent, il·luminant, d’aquesta manera, la Pasqua que esperam.

Oració-Benedicció.

Gràcies Senyor, perquè ens vas estimar fins al final, fins a l’extrem que es pot estimar: donar la vida per un altre.

Gràcies Senyor, perquè en el darrer sopar vas partir el teu pa i vi, per a saciar la nostra fam i la nostra set.

Gràcies Senyor, perquè en l’Eucaristia ens fas UN amb tu, ens uneixes a la teva vida, en la mesura que esteim disposats a lliurar la nostra pròpia vida.

Gràcies Senyor, perquè en el pa i el vi ens lliures la teva vida i ens omples de la teva presència.

Gràcies Senyor, perquè has volgut celebrar el teu lliurament, al voltant d’una taula amb els teus amics, perquè fossin una comunitat d’amor.

Beneeix el nostre sopar, Senyor; beneeix als nostres germans més fràgils i malalts amb qui avui ens sentim especialment units; que la fraternitat il·lumini per a ells l’esperança. AMEN.

Desde Cáritas Diocesana de Menorca nos unimos al resto de Cáritas de toda la confederación española con esta propuesta sencilla, para vivir la fraternidad cristiana en casa, unidos a toda la comunidad de hermanos y hermanas, y especialmente a los que sufren, los enfermos, los familiares que han perdido un ser querido, los que viven la incertidumbre del presente y del futuro, como oración a Dios para que acoja a todos los fallecidos…

Un gesto: la fraternidad alumbra la esperanza.

Os proponemos un gesto para el día de Jueves Santo. Se trata de encender una vela en el momento de compartir la cena, acompañado de una oración-bendición.

Con este gesto queremos unirnos a Jesús en su Última Cena y a todos por los que Él se entrega. En un día donde se nos pide “aislarnos”, cuando solo hemos podido celebrar la Eucaristía de manera virtual, nos sentimos, si cabe, más unidos entre nosotros, más en común-unión con todos y con toda la humanidad sufriente, alumbrando, de esta manera, la Pascua que esperamos.

Oración-Bendición.

Gracias Señor, porque nos amaste hasta el final, hasta el extremo que se puede amar: dar la vida por otro.

Gracias Señor, porque en la última cena partiste tu pan y vino, para saciar nuestra hambre y nuestra sed.

Gracias Señor, porque en la Eucaristía nos haces UNO contigo, nos unes a tu vida, en la medida en que estamos dispuestos a entregar la nuestra.

Gracias Señor, porque en el pan y el vino nos entregas tu vida y nos llenas de tu presencia.

Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega, en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor.

Bendice nuestra cena, Señor; bendice a nuestros hermanos más frágiles y enfermos con quienes hoy nos sentimos especialmente unidos; que la fraternidad alumbre para ellos la esperanza. AMEN.


Logotip
Logotip
Logotip
Logotip