PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA DE L’EMPRESA D’INSERCIÓ DE CÀRITAS MENORCA I VISITA DE LA DIRECTORA GENERAL DE TREBALL DEL GOVERN BALEAR Les empreses d’inserció són societats mercantils o societats cooperatives …

PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA DE L’EMPRESA D’INSERCIÓ DE CÀRITAS MENORCA


PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA DE L’EMPRESA D’INSERCIÓ DE CÀRITAS MENORCA I VISITA DE LA DIRECTORA GENERAL DE TREBALL DEL GOVERN BALEAR

Les empreses d’inserció són societats mercantils o societats cooperatives legalment constituïdes, que tenen com a finalitat primordial la integració sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió social, proporcionant-los un treball remunerat, la formació i l’acompanyament necessaris per facilitar el seu accés al món laboral.
TIV MENORCA SLU, és una empresa d’inserció, promoguda i propietat de Càritas Diocesana de Menorca, creada en 2009 per gestionar la planta de tractament de residus voluminosos de Menorca.

Dades a destacar de l’any 2017:

Núm. de treballadors/res d’inserció: 9

Núm. de treballadors/res que van finalitzar el seu procés d’inserció: 14 (1 treballador d’inserció i 13 beneficiaris de RMI)

Persones van acabar el seu procés d’inserció durant 2017: 57,4%

Nombre de treballadors/as d’estructura: 6

Volum de negoci: 516.869,07 €

Guillem Ferrer, secretari general de Càritas, ha explicat la trajectòria de l’entitat en la gestió de residus durant aquests 25 anys d’existència, i la creació l’any 2009 de l’empresa d’inserció, que neix davant la detecció de la necessitat d’un sistema de promoció de l’ocupació, dins del grup de persones en risc d’exclusió.

La Directora General de Treball, Economia Social i Salut Laboral, Isabel Castro, ha posat de manifest el compromís que des d’administració pública es té amb les empreses d’inserció, per la qual cosa un any més, per quart any consecutiu, es renoven les línies de subvencions per a empreses d’aquest tipus, ja que es considera de vital importància la consolidació d’aquesta forma de promoció d’ocupació.

Rodrigo Carreño, responsable de l’empresa d’inserció ha donat a conèixer les dades més importants derivades de l’activitat del TIV durant 2017. També ha comunicat el canvi de nom de l’empresa que a partir d’ara serà “Mestral Inserció i Medi Ambient SLU”, i continuarà amb el seu treball, però sota un canvi d’escenari, després de la reestructuració del projecte Mestral.

Càritas ha adquirit una nau i dos solars en la quarta fase del polígon de Maó, on pròximament es traslladarà la botiga de Mestral i el magatzem del projecte, mentre que en la nau que actualment ocupa Mestral, es passaran a gestionar els serveis de l’empresa d’inserció, preparació per a la reutilització, recuperació i reciclatge de roba i RAEE (residus d’aparells elèctrics i electrònics).

Amb aquests canvis Càritas pretén consolidar un projecte que ja fa 25 anys que treballa a Menorca, al servei de les persones i el medi ambient, i d’aquesta forma promocionar l’ocupació, la formació i la inserció de les persones més vulnerables.


Logotip
Logotip
Logotip
Logotip