Accions formatives per l’ocupació El Programa d’Accions per l’Ocupació organitza diferents accions formatives encaminades a millorar les competències i capacitats de les persones que atenem a Càritas i que ja …

Accions formatives per l’ocupació


Accions formatives per l’ocupació

El Programa d’Accions per l’Ocupació organitza diferents accions formatives encaminades a millorar les competències i capacitats de les persones que atenem a Càritas i que ja tenen uns mínims de capacitats assolides, predisposició per la feina, necessitats bàsiques cobertes, etc.

Durant el 2015 hem dut  terme un total de 14 accions formatives on han participat un total de 104 persones. Els cursos impartits han estat: 4 tallers de cuina, 2 tallers de cuidador, 1 taller de tècniques de recerca de feina, 1 curs de customització, 1 curs de jardineria, 1 curs d’horticultura , 1 taller d’atenció al client i vendes, 2 cursos de formació en el lloc de cambrera de pisos i 1 curs de formació en el lloc d’ajudant de cambrer. Els cursos es duen a terme amb voluntariat i/o personal tècnic contractat.

 


Logotip
Logotip
Logotip
Logotip