La Casa Violeta La situació econòmica dels refugiats palestins al Líban cada dia empitjora a causa de la disminució continuada dels serveis econòmics i socials de l’ajut internacional. A més, …

La Casa Violeta – Prevenció del matrimoni precoç


La Casa Violeta

La situació econòmica dels refugiats palestins al Líban cada dia empitjora a causa de la disminució continuada dels serveis econòmics i socials de l’ajut internacional. A més, l’augment de la població dels habitants dels camps requereix l’augment de les ajudes econòmiques, especialment per la falta de suport del govern libanès.

A causa de tot el plantejat, el Centre de Solidaritat Social, entitat amb que col·labora amb Càritas Menorca des de 2005,  creu que aquest projecte té una gran importància perquè contribueix en la millora de la situació de vida dels refugiats palestins garantint en primer lloc una alimentació bàsica. Des de 2005 els voluntaris del Centre de Solidaritat Social treballen en el projecte “El Pa de Cada Dia”, finançat pel Fons Menorquí de Cooperació en anteriors convocatòries.

En els últims temps hem identificat a través del projecte “El Pa de Cada Dia” un increment considerable de matrimonis infantils, que sorgeixen com a resposta a la misèria i al mateix temps és una pràctica perniciosa que manté a les famílies atrapades en la pobresa.

Les nenes i nens casats prematurament solen sentir-se aïllats, se’ls allunya dels seus familiars més pròxims, se’ls treu de l’escola i se’ls nega la relació amb els de la seva edat i amb la seva pròpia comunitat.

L’embaràs prematur porta a les adolescents a córrer riscos més greus (inclosa la mort durant el part), que posen en perill la salut d’aquestes joves mares i dels seus bebès. Les adolescents són més susceptibles a contreure malalties sexuals que les dones de més edat.

Com que el matrimoni abans dels 18 anys és freqüent en molts països en dificultats, aquesta pràctica arriba a ser un obstacle per a gairebé tots els objectius de desenvolupament: acabar amb la pobresa i la fam (ODM 1); aconseguir una educació primària universal (2); promoure la igualtat entre els gèneres (3); protegir les vides dels nens (4); i) millorar la salut (5, 6).

La Casa Violeta apunta a retardar el matrimoni infantil mitjançant la mobilització de la consciència educativa realitzant sessions educatives, a partir del treball conjunt amb les comunitats, entre ells líders religiosos i tradicionals.

També ofereix programes d'”espai segur” per a les menors, per a encoratjar-les a romandre a l’escola i facilitant l’accés a la biblioteca i el centre d’internet i realitzar entrenament vocacional i muntar classe d’analfabetisme per a aquelles que han deixat l’escola, també motivar-les a mantenir un cos sa i ser membres del centre d’esport.

 


Logotip
Logotip
Logotip
Logotip