Memòria 2022. Més de 2.600 persones s’han beneficiat de l’acció de Càritas Menorca el 2022 La Memòria anual d’activitats de Càritas constata un augment en les respostes donades per l’entitat …

Més de 2.600 persones s’han beneficiat de l’acció de Càritas Menorca el 2022


Memòria 2022.

Més de 2.600 persones s’han beneficiat de l’acció de Càritas Menorca el 2022

  • La Memòria anual d’activitats de Càritas constata un augment en les respostes donades per l’entitat i més persones ateses per primera vegada. L’entitat ha invertit 2.993.126,25 euros en els seus diferents recursos i projectes
  • De les 1.834 persones ateses, 642 persones van ser acompanyades per l’entitat per primera vegada, un increment del 51 per cent en relació a l’any anterior.
  • L’entitat ha posat en marxa nous projectes con l’Escola de Restauració de Ca n’Aguedet i l’entrega de targetes solidàries per a dignificar l’accés al dret dels aliments de les persones en situació d’exclusió.

08/06/23 Càritas Menorca

Encara que 2022 s’ha notat un lleu descens en el nombre de persones ateses, 1.834, (1.893 en 2021) ha augmentat el nombre d’accions gestionades des dels serveis d’acció social de Càritas: 12.693 (471 actuacions més).

Augment de persones ateses per primera vegada

642 persones van demanar ajuda per primera vegada en algun servei de Càritas, la qual cosa suposa un 51% més que l’any anterior. Sobre aquestes dades cal tenir en compte el context en el qual es presenta aquesta memòria, que té a veure amb l’augment de la inflació en el qual es troba immersa l’economia mundial.

Comparativa20212022
Persones acompanyades1.8931.834
Persones beneficiàries2.9442.635
Respostes12.22212.693
Noves persones425642

Recursos invertits

En l’últim any Càritas ha invertit 2.993.126,25 euros en els seus diferents recursos i projectes, que ha estat possible gràcies a la generositat i suport dels socis, donants i col·laboradors privats, que han aportat 763.336,33 €. Al costat d’açò, destacar també l’esforç de les diferents administracions públiques que han aportat als programes de Càritas 1.283.337,34 €.

Les iniciatives que han exigit major esforç financer durant 2022 estan relacionades amb els focus d’emergència social on es realitza un major acompanyament: acció social i parroquial, on es van invertir 414.096,90 € iels programes d’ocupació i economia solidària (808.951,47 €), o 74.784,08 € en àmbit d’infància i família.

Esment especial a l’empresa d’inserció, Mestral Inserció i Medi Ambient, on se centralitzen els projectes de gestió de residus, botigues Moda re- (projecte tèxtil de Càritas) i comerç just, mitjançant contractes d’inserció, l’acompanyament social i la formació. El 2022 es van destinar 1.015.647,58 €.

La Memòria recull també les dades relatives a les persones que estan darrere de tota aquesta activitat, sostinguda gràcies a 238 persones voluntàries i a les 70 persones contractades (personal d’estructura i contractes laborals d’inserció).

Les persones acompanyades

Les dades d’aquesta Memòria cobren sentit en els rostres i noms anònims de les persones i famílies que han demandat el suport de Càritas. L’any passat es van atendre 1.834 persones (2.635 persones beneficiàries). La major part d’elles han estat ateses des del programa d’Acolliment i assistència (774 persones) i Economia solidària i ocupació (748 persones).

El 62% de les persones acompanyades han estat dones. Una altra dada rellevant de 2022 és l’augment de joves d’entre 20 i 35 anys, que representen un 40% del total.

En relació al perfil i tipus de llar, un 60% han estat persones extracomunitàries i es detecta un augment sensible en les persones que viuen soles (489), seguides per les famílies amb fills (472).

Nous reptes

Destacar les línies de treball que s’han implantat des de Càritas en aquest 2022. Un impuls al dret a l’alimentació, dignificant l’accés mitjançant iniciatives com les targetes solidàries, a través de l’esforç del voluntariat de les parròquies i els tècnics de l’entitat. S’han posat en marxa dos projectes d’estudi de la Secretaria d’Objectius i Polítiques d’Inclusió i Previsió Social del Ministeri de la Seguretat Social: programa ACCEDE, implantat a dues parròquies de l’Illa, i el projecte EmpleaLAB, una iniciativa de la Fundació CEOE i Càritas Espanyola.

La posada en marxa de l’Escola de Restauració Ca n’Aguedet, en la qual han participat 24 alumnes en els dos primers cursos de formació, ha estat un dels nous reptes d’aquest 2022. L’objectiu és que les persones en situació d’exclusió puguin accedir al mercat laboral en el sector de l’hostaleria, un sector econòmic de gran demanda a la nostra Illa.

Ocupació i Economia Social

788 persones van ser acompanyades pels serveis d’ocupació i economia social, de les que 225 van accedir a un lloc de treball.

Les persones acompanyades han participat d’almenys dos o més recursos dels serveis d’ocupació: un 94,4% en orientació i intermediació laboral, 15,36% en tallers prelaborals de Mestral i Arbres d’Algendar, 28% en programes de formació, i un 3,93% en l’empresa d’inserció, Mestral Inserció i Medi Ambient S.L.U.

Habitatge

L’habitatge és un dels grans problemes que ha continuat aguditzant-se durant l’últim any i no sols l’accés a un habitatge digne. Malgrat els esforços econòmics que realitzen moltes famílies hi ha un gran nombre d’elles que no poden fer front a les despeses de subministraments bàsics, d’aigua o energia, o a la despeses del lloguer o el pagament de la seva hipoteca bancària.

En el programa d’habitatge social s’han acompanyat a 40 persones en la xarxa de pisos de Càritas Menorca, i s’han invertit 55.683,75 €. A més, s’han concedit 14.992,06 € en ajudes de subministraments i 54.539,39 € en ajudes de lloguer.

Dia de la Caritat 2023: Tu hi tens molt a veure

Enmig d’una complexa i dolorosa realitat en què acompanyem aquells que més pateixen, les persones que necessiten recuperar drets i restaurar la seva vida, estem cridats a comunicar esperança des de l’amor cristià que dóna sentit a la nostra missió.

 “TU HI TENS MOLT A VEURE. SOM OPORTUNITAT SOM ESPERANÇA” és el lema d’enguany del Dia de Caritat, amb el propòsit d’interpel·lar i convidar a prendre part de la vida social. L’objectiu de la campanya és veure junts aquesta altra realitat del món de la qual formen part: la de moltes persones que no poden accedir als mateixos drets, els que viuen en desavantatge o descartats socialment per moltes raons, com la tristesa, la solitud i la pobresa.

Cartell de la campanya

Díptic de la campanya

Cunya Ràdio


Logotip
Logotip
Logotip
Logotip