Ocupacio i Inserció Laboral

El programa d’Ocupació està format per diversos serveis i projectes que pretenen la reinserció socio-laboral de totes aquelles persones que, per qualsevol circumstància, tenen limitat l’accés al món laboral, per la manca d’hàbits i coneixements, trobant-se en situació de risc greu de caure en la marginació o exclusió social.

Amb el suport de


Comerç Just, S’Altra Senalla

Llegir

Arbres d’Algendar

Llegir

Recollida de roba i Botigues Solidàries

Llegir

Tallers ocupacionals Mestral

Llegir

Accions formatives per l’ocupació

Llegir

Servei d’orientació laboral

Llegir
Logotip
Logotip
Logotip
Logotip