Sensibilització i Cooperació

COOPERACIÓ:

En el món actual, la injustícia i la desigualtat internacional estan cada dia més presents en la nostra realitat, les catàstrofes naturals als països del sud, guerres, pobresa, la mobilitat humana forçosa.

Una de les nostres respostes davant aquesta sagnant realitat mundial és la cooperació internacional, expressió de la universalitat de la caritat de la nostra Església. La solidaritat i el compartir que traspassen els límits geogràfics i s’estenen per altres continents amb la finalitat de donar suport als nostres germans i germanes que s’enfronten a situacions de pobresa, no solament en casos d’emergència, sinó amb la necessitat permanent d’ajuda al desenvolupament.

L’atenció de situacions d’emergència que es produeixen per causes naturals o humanes són per a nosaltres una altra de les línies de treball.

SENSIBILITZACIÓ: La sensibilització té com objectiu principal, donar unitat i coherència a les diferents accions derivades dels programes i projectes de Càritas, i possibilitar que la nostra acció arribi a la ciutadania, perquè el compromís amb els més vulnerables, sigui captat en tota la seva dimensió, i així, la resta de la comunitat, pugui ajudar-nos a donar resposta.


Formació i millora de l’ocupabilitat a Palestina

Llegir

Formació i millora de l’ocupabilitat a Palestina

Llegir

Enfortiment integral del sistema d’Aigua i Sanejament – Guatemala.

Llegir

Promoció de l’accès a la salut comunitats refugiades al Líban

Llegir

Accés a la salut població refugiada al Nord Líban

Llegir

Un raig de Vida

Llegir

La Casa Violeta – Prevenció del matrimoni precoç

Llegir

Empreses amb Cor

Llegir

Iniciativa per la Pau

Llegir

Projectes de Cooperació

Llegir

Consorci Mestral – GOB

Llegir

Campanyes institucionals

Llegir
Logotip
Logotip
Logotip
Logotip